• Knivar_nu

Vill ge rätt att skjuta ”gårdsvargar”

PolitikPublicerad: 2015-06-08 10:41

Jägarnas Riksförbund (JRF) har skrivit till regeringskansliet. Jaktförordningen bör ändras. Vargar som uppträder i omedelbar närhet till människors boningar och tamdjur ska kunna skjuts på eget initiativ av gårdsfolket, föreslår JRF.

Jägarnas Riksförbund (JRF) påpekar i skrivelsen att ansökningar om skyddsjakt på varg oftast avslås med hänvisning till bevarandestatus, eller stoppas efter överklaganden, medan ansökningar om skyddsjakt på andra vilt som förstör trädgårdar, golfbanor och annat beviljas mer eller mindre regelmässigt.
JRF tycker att det är oroväckande att rapporter om närgångna rovdjur ökar. Främst vargar uppehåller sig nära människors boningar, attackerar tamdjur och uppträder hotfullt mot människor.

Inga möjligheter till förebyggande åtgärder
Paragraf 28 i jaktförordningen gör det möjligt att agera vid rovdjursattacker på tamdjur och nödvärnsrätten kan åberopas vid akut fara, men inget av dessa två alternativ kan användas i förebyggande syfte.
”Jägarnas Riksförbund hemställer därför att regeringen kompletterar jaktförordningens bilaga 4 med att stora rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människors boningar och tamdjur i förebyggande syfte får avlivas på enskilds initiativ, oberoende av bevarandestatus”, skriver JRF till regeringskansliet.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB