• Pinewood

Vill ge rätt att skjuta ”gårdsvargar”

PolitikPublicerad: 2015-06-08 10:41

Jägarnas Riksförbund (JRF) har skrivit till regeringskansliet. Jaktförordningen bör ändras. Vargar som uppträder i omedelbar närhet till människors boningar och tamdjur ska kunna skjuts på eget initiativ av gårdsfolket, föreslår JRF.

Jägarnas Riksförbund (JRF) påpekar i skrivelsen att ansökningar om skyddsjakt på varg oftast avslås med hänvisning till bevarandestatus, eller stoppas efter överklaganden, medan ansökningar om skyddsjakt på andra vilt som förstör trädgårdar, golfbanor och annat beviljas mer eller mindre regelmässigt.
JRF tycker att det är oroväckande att rapporter om närgångna rovdjur ökar. Främst vargar uppehåller sig nära människors boningar, attackerar tamdjur och uppträder hotfullt mot människor.

Inga möjligheter till förebyggande åtgärder
Paragraf 28 i jaktförordningen gör det möjligt att agera vid rovdjursattacker på tamdjur och nödvärnsrätten kan åberopas vid akut fara, men inget av dessa två alternativ kan användas i förebyggande syfte.
”Jägarnas Riksförbund hemställer därför att regeringen kompletterar jaktförordningens bilaga 4 med att stora rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människors boningar och tamdjur i förebyggande syfte får avlivas på enskilds initiativ, oberoende av bevarandestatus”, skriver JRF till regeringskansliet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. rätt att försvara sina djur

2015-06-28 14:37

Tack Jägarnas Riksförbund att att ni håller kvar vår ståndpunkt att vargen inte har något i vår fauna att göra. Förstår inte att Jägareförbundet överhuvudtaget har några medl.kvar med den policy dom har.

7. Oskygg av naturen?

2015-06-09 16:48

Dessa "frilevande skogshundar" är oskygga på grund av, just hundgener. Hybridiseringen medför minskad störningskänslighet, mer närgånget och nyfiket beteende. Önskvärt vore att sätta fokus i debatten om detta djurets berättigande över huvud taget.

6. Nej till frilevande varg !

2015-06-09 08:43

JRF förbundsstämmor som hittills sagt nej till frilevande varg i Sverige har därmed fattat ett beslut som vi kan säga är utomordentligt viktiga beslut.Protokollen från dessa stämmor är därmed mycket viktiga dokument, som självfallet ger stöd för JRF i sin senaste skrivning till regeringskansliet.
JRF årsstämma är organisationens högsta beslutande organ där medlemmarna i distrikt och avdelningar genom sina valda ombud föreslår framlägger de frågor som ska upp till beslut på årsstämman. Därmed råder det ingen tvekan om att ett Nej till frilevande varg är ett demokratiskt fattat beslut, vilket i sin tur innebär att stämmoprotokollen kan betraktas som viktiga dokument i bla framställan om en ändring i jaktförordningen.

5. Bästa förslaget på länge!

2015-06-09 08:40

Då får vargarna verkligen lära sig "den hårda vägen" att allt som har med människa att göra ska man hålla sig borta från! Då är jag övertygad om att vi kommer få många färre "nyfikna ungvargar" som värnarpöbeln vill kalla dessa närgångna halvtama individer. Synd att Svenska jägareförbundet är så tama och inte ens kommer halvvägs i vad Jägarnas Riksförbund står för och kämpar för i vargfrågan!

4. Som räv

2015-06-08 22:29

Reglerna för skyddsjakt på varg måste vara desamma som för räv. För vargvännerna kan det inte vara något problem eftersom dom hävdar att vargar är skygga.

3. Bra

2015-06-08 17:29

Ytterligare ett utmärkt förslag från JRF, även om det egentligen skulle varit självklart för länge sen. Alla sådana bra förslag som JRF står bakom mottages å det varmaste. Bra jobbat. Självklart medlem.

2. Tummen upp

2015-06-08 12:59

Alla vargar som är så orädda att man kommer åt att skjuta dom utan reell jakt bör skjutas, då får vi bara de skygga vargar värnarsidan påtalar att de är kvar...

1. Bra

2015-06-08 11:42

Utmärkt förslag, närmast obegripligt att det inte redan är så.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons