• Älgskadefondsföreningen

Sällsynt hästras hotas av varg

UtrikesPublicerad: 2015-10-11 07:01

Ett EU-beslut har fått följden av vargarna i nordvästra hörnet av Spanien ger sig på hästar. Men de ponnyliknande hästarna är utrotningshotade.

Det rör sig om en halvild hästras som heter garrano. Den urgamla rasen är känd redan från antiken i Galicien, i norra Portugal och nordvästra hörnet av Spanien.
Hästen är stark och tålig. Det var garranohästar som följde med portugiserna och spanjorerna på skeppen över Atlanten.
Endast cirka 2 000 garranohästar återstår och beståndet hotas av vargarna.
Tidigare åt vargarna på de döda djur som boskapsuppfödarna lämnade kvar i de galiciska bergen. Men efter utbrottet av galna ko-sjukan förbjöd EU att boskapskadaver låg kvar i markerna.

Forskade på vargarnas diet
Det är forskarna Laura Lagos och Felipe Barcena, födoanalytiker vid universitetet i Santiago de Compostela, som tog fram en undersökning från 1970-talet. De jämförde med vad vargarna nu har i sin diet. Undersökningen är publicerad i Environmental Management. Det visade sig att vargarna i större utsträckning gått över till att ta levande djur.
Förutom rester av de unika garranohästarna hittades rester av rådjur, vildsvin och nötkreatur i vargarnas magar.
Forskarduon uppmanar beslutsfattarna inom EU att tänka på att beslut kan ha mer omfattande följder än vad politiker och tjänstemän från början föreställer sig.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. En självklar följd av projekt Rewilding Europe

2015-10-19 08:39

Eftersom Rewilding Europe matar tidigare utsatta vargflockar med utsläppta retuerta-hästar så är det självklart att spanska vargar får smak för hästkött. I 2012 sattes 23 retuerta-hästar ut och 2014 släppte Rewilding Europe ytterligare 24 retuerta-hästar, under överinseende av delegater från Wild10. Rewilding-folket tycks ha glömt lära de vargarna att endast äta retuertahästar. Men det är nog inte avsikten, förutom dessa 47 retuertahästarna har Rewilding Europe släppt ut 47 garranohästar, 13 sayagueskor, 7 maronesakor etc. som mat åt vargar. Genom lån från banken Rewilding Europe Capital i samarbete med Conservation Capital har Rewilding Europe "tagit kontrollen över ytterligare 1100 hektar, samt kommit "överens" med en jägarförening om att förbjuda jakt på ett 200 hektar stort område som man ännu ej tagit kontrollen över, etc.
EU har stränga bestämmelser för djurskydd vad gäller boskap, hundar och andra tamdjur. Men när det gäller att utfodra inplanterade vargstammar då är det tillåtet att föda upp och sätta ut hästar, kor, får och annat i syfte att vargar skall äta djuren levande. Det är galenskap och en moralbrist som bådar illa, men rewilding är ett framgångsrikt affärsprojekt som kommer att göra många rika. Sådant är inte lätt att stoppa.
http://www.rewildingeurope.com/news/second-herd-of-wild-retuerta-horses-released-in-western-iberia/
http://www.rewildingeurope.com/areas/western-iberia/achievements-to-date/

11. Nu förstår jag inte.

2015-10-14 09:56

Om den Iberiska vargen räknas som underart så finns det väl ingen anledning att bryta isoleringen och låta den blandas med Italienska/Franska vargar? Det är ju själva isoleringen som har skapat underarten (tillsammans med hundinblandning av lokalt använda raser). Det vore ju synd om den blev gul.

10. Reply!

2015-10-13 12:35

Det är väl ingen som är förvånad, vad fick du det ifrån? Artikeln skriver ju bara om ännu ett konstaterande att vargen oavsett var den finns ställer till med en massa elände och borde skjutas ut helt och hållet!

9. Matade

2015-10-13 08:50

Först föder man vargarna med döda kreatur, sedan blir man förvånad när dom tar går på hästarna när utfodringen slutat?

8. Självklart Fredin

2015-10-13 08:07

Naturligtvis skall hästbastarderna bli vargföda, fattas bara annat.

Det finns ingen som helst anledning att vara sentimental när det gäller gamla tamdjursraser särskilt inte om det är obskyra korsningar.

Offra dom på vargens altare. Där är inget, absolut inget offer stort nog.

Dessvärre har vi samma problem i Sverige med folk som försöker skydda små raser av får med bara ett par hundra individer. Ut med dem i skogen så vargen blir mätt!

Tänkt att det finns otäcka människor som påstår att dom vackra röda och svarta vargarna med vita tassar innehåller gener från hundar.
Har man hört på maken!

7. Fredin!

2015-10-11 23:20

Dom iberiska vargarna är väl ungefär lika mycket underart som våra hybrider, skyddsvärda? Varför, vad tillför dom?

6. #5 Kerstin Fredin. Underart?

2015-10-11 23:19

Underart eller inte, därom strida tydligen de lärde. (se Mammal Spieces of the World) https://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_wolf

Kan det kanske t.o.m vara p.g.a det här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22066758
som "underarten" över tid har utvecklats till en, enligt dig, skyddsvärd art, Kerstin?

5. Vargarna på Iberiska halvön.....

2015-10-11 19:58

....räknas som en egen underart. Den är också isolerad, men isoleringen kan möjligen brytas om det ges möjlighet för de Italiensk-franska vargarna att sprida sig.

De iberiska vargarna lär annars vara minst lika skyddsvärda som dessa ponnys som blandats med arabiska fullblod i försök att förädla rasen. Eller de kanske t o m kan räknas som hybrider? Hästarna alltså.

4. På-låtsas-hotade vargar hotar på-riktigt-hotat djur

2015-10-11 10:15

Det här är ännu ett exempel på hur det enögda vargkrameriet hotar mycket mera väsentliga intressen. Det kan inte upprepas för många gånger att varg INTE är en hotad art. Men varg har utsetts till någon sorts politisk murbräcka och är en principsak, kosta vad det kosta vill. Det är inte nog med att stirrandet på vargarna drar uppmärksamhet och resurser från den mycket mera väsentliga naturvården. Nej, man låter även vargarna hota andra djurarter och raser, som är hotade på riktigt. Här är det en hästras, i Sverige är det lantraser av husdjur, i Norge vill vargkramarna att vargarna skall få livnära sig på vildrenarna. Hur kommer det att gå med den lilla stammen av skogsvildren i Finland om vargarna tillåts expandera.

3. Sverige då?

2015-10-11 10:14

Samma sak sker här men det pratas det inte om. I samband med att våra fårbönder på "hobbynivå" inte längre orkar bedriva fårskötsel där vargen finns kommer de svenska lantraserna få ännu svårare att bli livskraftiga. Idag kämpar bönderna för att bevara våra lantraser, men med vargen kommer det att vara förgäves!
Så vargen är helt enkelt pricken över i:et när det gäller den utrotning som sker på lantraser och på de rödlistade djur och växter som lever på betes- och ängsmark.

2. Det gäller...

2015-10-11 10:14

... att fatta rätt beslut på alla nivåer. Beslutet att vi ska ha många vargar på vår landsbygd innebär ju att många andra djur offras för vargen. När vår djurhållning hotas, hotas även det öppna landskapet och betesmarker. Gamla kulturmarker som människan har brukat i många, många generationer kommer att växa igen och den biologiska mångfalden övergår till improduktiv buskmark.
Vargarna är ett gissel överallt - Hur kommer EU att agera? Kommer man att som vanligt prioritera vargen framför utrotningshotade garranohästarna? Hur svenska myndigheter och politiker gör, det vet. Vi har många utrotningshotade lantraser bland får, kor, hästar, grisar, getter eller vad du vill. Men våra beslutsfattare offrar allt annat - inklusive landsbygdsbefolkningen - för att vi ska ett stort antal av det talrika (och inte utrotningshotade) djurslaget varg.
Det senaste beslutet - minst 300 vargar - innebär med svensk praxis att det kommer att bli betydligt fler. Gunnar Sträng införde den dubbla säkerheten bland politiker, ni vet livrem och hängslen till byxorna, både knapp och säkerhetsnål i bakfickan för att skydda plånboken. Om det räcker med 170 vargar så är det säkrast att fördubbla antalet och för säkerhets skull lägga till ett antal. Tyvärr kommer NVV säkert att för säkerhets skull utöka antalet inom några år. Tänk om de hade samma omsorg om värmlandsfår, fjällkor, nordsvensk brukshäst med flera för att inte tal om samer, fäbodbrukare och hela landsbygdsbefolkningen!

1. ??

2015-10-11 10:13

Nu blir jag allt osäker. Det är ju inga som helst problem med vargarna i Spanien. Det är vad som sagts av diverse vargvärnarföreningar. Vad ska vi tro? 2000 hästar lär försvinna fort. Nu får nog EU-pamparna skynda sig. Men vad gör det, om dessa hästar försvinner? De bryr sig ju inte om svensk landsbygd. Men det kan tänkas att spanjorerna kan vara lite tuffare i sina protester.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB