• Älgskadefondsföreningen

Länge leve den gamla potatiskastaren

Vapen och utrustningPublicerad: 2005-12-12 11:43

Hantverksarbetet håller oftast hög klass med fin blånering, bra stockkvalitet och god inpassning. Utseendet är elegant och smäckert. Flera typiska customdetaljer är standard. Glöm det nedsättande i begreppet ”potatiskastare”. En gammal repeterstudsare från Husqvarna har fortfarande mycket att ge.

1927 introducerade Husqvarna, efter ett par år av experimenterande och framtagande av diverse prototyper, slutligen en repeterstudsare. I enlighet med HVA:s numeriska modellbeteckningar blev det modell 46. 46:an baserades på den svenska karbinmekanismen m/94. Inga förändringar gjordes på mekanismen jämfört med originalet, förutom att slutstycket blånerades. Modellen försågs dessutom med en för den tiden helt modern kolv, som faktiskt flörtade med det som tillverkades både i London och Oberndorf. Pipan var i kaliber 9,3x57. Modell 46 blev naturligtvis en nationell succé, både på kort och lång sikt. Norma i Åmotfors laddar fortfarande patronen. Och varje älgjakt går det att hitta många 46:or som fortfarande är i bruk. När modellen introducerades måste den ha varit en sensation. Även om brittiska och tyska studsare förekom i skogarna var dessa utländska vapen knappast något som allmogen kostade på sig. Men så kommer plötsligt en helt modern, svensktillverkad studsare, byggd på Mauser-mekanism. Studsaren är dessutom både välgjord och överkomlig i pris. Kalibervalet var inte mindre intressant. En grovkalibrig patron med hylsan baserad på den redan då välkända tyska militärpatronen. Magnumfantasten av idag skakar på huvudet och ler i mjugg åt ”potatiskastaren”, som den numera kallas. Men 1927 var 9,3x57 definitivt ingen potatiskastare. Betänk att vid den här tiden var fortfarande gamla Remington-vapen, tolvåsjuan, förhärskande i älgskogen. Och jämfört med Remington är 9,3x57 en flackskjutare av rang. Husqvarna tog till brösttonerna i reklamen och hävdade bland annat att ”företagna provskjutningar hava utvisat att kulbanan är praktiskt taget rak ända upp till 200 meters avstånd”. Man kanske inte kan få särskilt många Weatherby-entusiaster att ställa upp på det uttalandet idag. Men som sagt, i relation till de då vanligt förekommande alternativen stämmer uttalandet faktiskt ganska bra. Produktionen av modell 46 i 9,3x57 fortsatte utan anmärkningsvärda förändringar i tio år, till 1937. Då ansåg Husqvarna uppenbarligen att det var dags för lite modernisering av modellen. Kontakt med FN i Belgien togs. Därifrån köptes mekanismer för tillverkning av de efterföljande modellerna – 146 och 246. Mekanismen var den här gången Mausers modell 98, från FN:s militära tillverkning. I övrigt är det inte mycket som skiljer en 146 från föregångaren modell 46. Pistolgreppet fick en modernare, avhuggen nederdel med rosett. Framdelen av stocken försågs med en liten snabel. Det var enkelt, klassiskt och elegant. 246:an var i samma utförande, fast i kaliber 9,3x62. Den senare är en ganska ovanlig modell med endast 227 vapen tillverkade mellan 1937 och 1941. 246:an anses dessutom som lite av en ”best gun”, eftersom den allmänt verkar ha försetts med lite finare kolvträ än sin syskonmodell samt med nickelstålspipa. Tillverkningen av de här två modellerna fortsatte till 1941. Då satte kriget slutligen stopp för leveranser från Belgien. Husqvarna valde då att återgå till den svenska mausermekanismen – ett med tanke på världsläget ganska naturligt val. Till stor del togs karbinmekanismen m/94 åter i bruk. Men även m/38-mekanismer från Husqvarnas egen produktion under 40-talet kom till användning. Modellerna hette nu 46A (9,3x57) och 46AN (9,3x62). Dessutom kom ett tillägg till kaliberfloran; modell 46B i 6,5x55. Samtliga ovanstående modeller formligen lyser av hantverksglädje och elegans. Men visst har tidens tand och bristande vård i vissa fall lyckats dölja detta faktum. Låt oss studera formen för ett ögonblick. Jämför en gammal Holland-studsare och en HVA 146. Det skulle vara ganska svårt att se någon större skillnad vid en snabbare titt. Hantverksarbetet håller oftast hög klass. Kolvens inpassning är väl utförd (även om undantag naturligtvis finns). Blåneringen står sig i många, många år. Hur många gamla 9,3:or med rost och/eller utsliten blånering har läsaren egentligen sett? Husqvarna-studsarna var dessutom som standard försedda med flera finesser. Nu betraktas dessa detaljer som customtillbehör och kostar mycket på ett nytt vapen. Kornrampen var lödd på pipan och sedermera försedd med korntunnel. Den främre rembygeln sitter i en ring, lödd runt pipan. Så gör även det bakre siktet. Kolvträt är, åtminstone när det gäller torkning och utlägg, av en kvalitet som lämnar föga att önska. Detta tillsammans med den fina inpassningen gör att de här bössorna sällan lider av ”väderspänningar”, som är så vanligt med dagens snabbtorkade kaffevedskolvar. Den moderna skytten, som vill montera kikare, råkar naturligtvis ut för problem. Varken slutstyckshandtagets raka bockning eller flaggsäkringen passar särskilt bra ihop med låga kikarmontage. Då och då kan man visserligen hitta studsare som är försedda med sidomontage och lågförstorande kikare. De här montagen är höga nog för att man skall kunna manövrera flaggsäkringen under dem. Även om montagen är välgjorda och skottfasta (åtminstone de dyrare montagen i stål – se upp med lättmetallvarianterna) hamnar kikaren så högt att snabbskytte blir svårt. Alternativet är alltså nytt slutstyckshandtag, ny säkring och att sätta dit ett toppmontage. Därpå upptäcker skytten att kolven fortfarande är för låg. Då gäller det att jobba för att få ner kikaren riktigt ordentligt. Alternativet är att montera kolvkamsförhöjning eller ny kolv. En annan variant, om man inte har något emot att förlita sig på batterier, är att montera ett rödpunktssikte. Det är inte vackert, men det fungerar. Rödpunktssiktet kan dessutom monteras så långt fram att flaggsäkringen och slutstycket går fritt utan vidare modifikationer. Ett annat, kanske något reaktionärt, alternativ är annars att åka till skjutbanan och prova de öppna riktmedlen. Det brukar kräva lite övning och någorlunda friska ögon. Annars är öppna riktmedel i allmänhet effektivare än vad de flesta tror. Och då upptäcker skytten att allt faller på plats. Den tidigare alltför låga kolven, som slog på kinden, sitter som en smäck. Och det aviga öppna pistolgreppet, som inte tillåter några vackra banskytteserier, gör bössan mycket lättsvingad och ledig i trånga lägen. Faktum är att vid skytte med öppna riktmedel, som det en gång var tänkt, beter sig de här studsarna mer som välbalanserade hagelbössor. Ett bra drevjaktsvapen med andra ord. Med tanke på kalibern är det kanske i första hand älgjakt som gäller med det här vapnet. Prova gärna några serier på älgbanan. Jag tror att många kommer att bli förvånade över resultatet. Mot krigsslutet blev handel med FN möjligt igen och samarbetet återupptogs. Detta resulterade i den välkända 640-serien, vars modellflora numera tyvärr mest står och dräller hos var och varannan handlare. Vid introduktionen 1944 fanns tre kalibrar. 6,5x55, 8x57JS och 9,3x62. Den gamla potatiskastarpatronen fick därmed gå till vila. Studsaren begåvades med en ny kolv med fylligare förstock och brantare pistolgrepp. Den här kolven är tyvärr, även om den kan upplevas som något mer ergonomisk än sin föregångare, inte särskilt rolig. Främsta orsaken är att kolven inte är lika vacker som sin föregångare. Lite knubbig och lite plump. Dessutom förekommer den ofta i bok istället för valnöt vilket, även om det fungerar, knappast inspirerar till något större estetiskt välbefinnande hos ägaren. De här tidiga versionerna av 640 har alla 98-mekanismer av militär typ, det vill säga med tum- och laddramsurtag samt vissa invändiga Mauser-finesser fortfarande i behåll. En hel del förändringar genomfördes på de här gevären under produktionstiden. Dels gjorde FN förändringar på sin 98-mekanism och dels en gjordes en del modifikationer av kosmetisk/produktionsteknisk natur. Dessutom tillkom ett antal kalibrar till det ursprungliga sortimentet. Under den här perioden inleddes också exporten av studsare, främst till Nordamerika, på allvar. I den första omgången av 640-studsare byggdes också ett antal på vad man kallade ”svensk m/38-mekanism i förstärkt utförande”. Det är helt enkelt en version av den svenska Mauser-mekanismen där vänstra lådväggen saknar tumurtag. Ytterligare modifieringar gjordes som sagt efterhand redan i Belgien. 98-lådan modifierades, dels för att bli billigare och lättare att tillverka, dels för att göra kikarmontage enklare. Därmed har de första 640-modellerna samma militära typ av slutstyckshandtag som 146. Senare versioner har en mer kikarvänlig nedbockning på handtaget. Efterhand slopades också tum- och laddramsurtagen på lådan. I slutet av 640-modellens tillverkningsperiod började man också mycket riktigt borra och gänga lådan för kikarmontage redan på fabriken. En 640 i kaliber 8x57IS måste vara den i särklass vanligaste hyllvärmaren hos vapenhandlarna. Detta faktum är egentligen både tokigt och obegripligt. Dels är 640-studsarna på det hela taget riktigt bra vapen med dagens mått mätt. Dels brukar de vara riktigt billiga. Just 8x57IS måste också vara den absolut mest underskattade patronen hos dagens svenska jägarkår. Om det enbart beror på att ingen jakt- eller vapentidning har skrivit om kalibern de senaste åren skall jag låta vara osagt. Men faktum kvarstår. Med moderna laddningar och kulor är det en riktigt bra jaktpatron. Dessutom är 8x57IS en patron som med rätta kan kallas ”allround”. Dags att tvätta bort gubbstämpeln? Patronen kallas normalt 8x57JS, men bokstaven ”J” är egentligen en misstolkning av det gotiska typsnittet för ”I” som står för tyskarnas ”Infanterie” och betecknade patronens militära version. Förhoppningsvis leder den växande vildsvinsstammen och det ökade intresset för grova kalibrar till att de här vapnen hittar ut till jägarna igen. Redan finns tecken på ett ökat intresse för begagnade 9,3:or. 1953 kom ersättaren till 640, den helt svenskproducerade 1640-serien. Husqvarna ville självklart slippa beroendet av FN för leveranser av mekanismer. FN tillverkade ju också egna jaktgevär och var därmed en konkurrent. Självklart kunde FN med smart prissättning på mekanismerna åtminstone till viss del få kontroll över konkurrenterna. Med 1640 försvann ganska snart den dugliga 8x57JS-patronen ur sortimentet. 1640 är ett på det stora hela mycket välgjort vapen. Tillverkningsprocessen utfördes till stora delar med omoderna metoder. Detta påstående kan kanske upplevas som negativt, men det är snarare tvärtom. I diverse historiska skrifter om 1640-modellen framhålls ofta den manuella tillverkningen som en nackdel och en brist i designen. Och visst kan det upplevas som en brist, men bara ur företagsekonomisk synpunkt. Vapnet i fråga kostade ju mantimmar att producera, kvaliteten är det absolut inget fel på. Kaliberurvalet var ungefär det samma som för 640. .270, 6,5x55, .30-06, 8x57JS och 9,3x62 var med från början. 1959 introducerades också en helsvensk kaliber; Nils Kvales .358 Norma Magnum. En ansenlig mängd varianter av 1640 förekommer. Bland annat levererades halvfärdiga studsare till Folke Dahlbergs FG Company, där de stockades och försågs med kikarsikten enligt Dahlbergs egna och något säregna idéer. Ett par olika specialmodeller gjordes också, som stämplades med diverse underleverantörers namn. Däribland Tradewinds, Husqvarnas distributör i USA. Via Tradewinds kunde hugade spekulanter på andra sidan Atlanten även köpa kolvlösa bössor samt rena mekanismer. En lättviktsversion, modell 1600, togs också fram. Denna hade en piplängd på blott 52 centimeter, jämfört med standardmodellens 60 centimeter. En helstocksversion av lättviktaren fanns också att köpa, i alla fall nästan. Kolven på densamma var inte homogen. Sannolikt för att undvika eventuella problem med spänningar i förstocken gjordes denna modell helt sonika i två stycken. Den främre biten är påskarvad. Ändå är det en slank och snygg bössa. En avgörande eftergift gjordes tyvärr åt de marknadsekonomiska krafterna. 1957 ersattes underbeslaget i stål med ett underbeslag i svartoxiderad, gjuten aluminium. Funktionen är inte sämre jämfört med stålversionen, men utseendemässigt är det helt klart ett steg bakåt. Svartoxiderad aluminium ser inte bra ut ens som nytt. Efter några år i jaktmarkerna blir det förskräckligt. Så kan det gå när vapenhantverkare och ingenjörer måste sänka materialkostnaderna. Förutom aluminiumbiten var avtryckaren en detalj på 1640-studsaren som väckte hård kritik. Detta kunde dock åtgärdas genom att fabriken mot en rimlig ersättning levererade ett justerbart ”fintryck”. De dyrare modellerna försågs med detta trycke som standard. Att döma av hur få standardstudsare med eftermonterat fintryck man stöter på idag kan man bara dra slutsatsen att få nappade på erbjudandet. Kanske var jägarkåren mindre kinkig för 40 år sedan? Kikarsiktet gjorde på allvar sitt intåg i jägarhemmen under 50-talet. Först nu började kikarna bli smidiga och billiga nog för vanliga jägare. Nu blev fler och fler vapen kikaranpassade redan från fabrik. Så även Husqvarnas 1640 naturligtvis. Lådan var borrad och gängad för standardfästen redan i fabriken. Dessutom var det på den högra sidan av lådvalvet anpassat för amerikanska dioptersikten från bland annat Williams och Lyman. Francis Sell, amerikansk jägare, skribent och Husqvarna-entusiast har skrivit boken ”The deer hunter’s guide”. I boken vurmar Francis Sell för ett sikte som han kallar ”the Cascade Snap Shooter”. Detta förnämliga lilla sikte fanns att få som tillbehör även i Sverige men hette då ”Husqvarna jaktdiopter”. Idag är dioptersikten en något bortglömd och ganska underskattad typ av riktmedel. Visserligen finns det nu experter på eftersök som har insett att diopter i vissa svåra situationer fungerar när kikarsikten inte gör det. Ett kikarsikte går inte alls att använda när det blir isbildning, fukt, mörker och trånga lägen på korta avstånd. Att Husqvarna kunde erbjuda Pecar-kikare till 1640 gjorde att jaktdioptern blev ännu mer sällsynt. Dioptern monterades enkelt i skruvhålen på lådvalvet. Originalkornet ersattes med ett av stolptyp. Siktet knackades ut och ersattes med en liten ”laxspårsfyllare”. Samtliga delar, inklusive skruv, följde naturligtvis med vid köpet av en jaktdiopter. Husqvarna levererade även vapen till Smith & Wesson och Holland & Holland, men det är nog ett ämne för en separat artikel. Husqvarnas ekonomer var som sagt lite missnöjda med 1640. Produktionen krävde en hel del manuellt arbete och kostade därmed för mycket. Andra tillverkare hade på 60-talet börjat övergå till mera lättillverkade och enklare konstruktioner, som egentligen inte var bättre. Maskinparken som Husqvarna förfogade över var ganska gammal och härstammade från tillverkningen av statens Mauser-gevär. Denna maskinpark tillät knappast några större modifieringar av tillverkningsprocessen. Husqvarnas ägare, jätten Electrolux, var dessutom synnerligen ointresserade av större investeringar i den lilla och föga inkomstbringande vapensektorn. Därmed fortsatte den hantverksmässiga tillverkningen tills Husqvarna fick kontrakt på tillverkning av G3 från Heckler & Koch för statens räkning. G3 är mer känd bland tusentals beväringar som AK4. Med detta kontrakt kom plötsligt nya friska pengar och nya maskiner in i vapenverkstäderna. Detta, samt lite kreativ smygutveckling av ingenjörerna, ledde till nästa modell, som också skulle bli den sista (?) svenska jaktvapenkonstruktionen av vikt och värde. Efter att en provserie tillverkats och skickats ut för fältstudier under 1967 startades serietillverkning året därpå. 1900-studsaren var verkligen något nytt jämfört med föregångaren. Utvändigt bibehöll den ungefär samma mått som 1640, resten var nykonstruerat. Den breda, pålitliga utdragaren av Mauser-modell var borta, ersatt av en utdragare av Sako-liknande modell. Lådan var av samma runda typ som på Remington 700 och lätt att massproducera. Den enda idé som hängde med från 1640 var tyvärr det där underbeslaget i gjuten aluminium… Vad som hade förbättrats jämfört med föregångaren var ett nytt trycke, en justerbar och allmänt förnämlig konstruktion. Säkringen säkrade återigen både avtryckare och slagstift. Slutstycksgången var, och är fortfarande, mycket lätt och friktionsfri. Faktum är att den är så störningsfri att det kan upplevas som störande för den som är van vid Mauser-lådor. Studsaren fanns att få i ett antal olika modeller, såsom standard, monte carlo och olika lyxutföranden. Dessutom tillverkades en jaktsportermodell i kalibrarna 6,5x55 och .222 Rem. Modellen hade en rejäl kolv, minskad öppningsvinkel på slutstycket, bakelitkula på handtaget, kortad slaglängd och lättat tryck. Jaktsportermodellen kunde även levereras med grovsvarvad kolv för den hängivne hemmapularen. Denna moderna nykonstruktion mottogs väl. 1900-studsaren var dessutom billigare att tillverka. Husqvarna stod nu ganska väl rustade för att möta framtiden. Husqvarna hade dessutom en uppfräschad maskinpark och ett säkert kontrakt med staten. Men nu vet vi ju hur det gick. FFV ville gärna åt både militärkontrakt och den civila marknaden. Den lilla vapenverkstaden Husqvarna AB, i sin tur blott en liten del av Electrolux, blev ett lätt byte för ett fett bud från Eskilstuna. 1969 övergick ägandeskapet och studsartillverkningen officiellt till FFV. Dock fortsatte tillverkningen av 1900-lådor på Husqvarna fram till 1970, innan allt maskineri hade överförts och man hade börjat få fart på produktionen i Eskilstuna. Tyvärr brydde sig FFV inte om att ta reda på vad jägarna förväntade sig av ett vapen och av kundservice. Då hade man haft vett att utnyttja de etablerade försäljningskanalerna. Tradewinds fick ganska omgående sparken. Hade FFV:s övertagande skötts annorlunda hade vi kanske fortfarande kunnat köpa en svensk CG-studsare. På Husqvarna behölls en liten verkstad, där man sysselsatte sig med att bygga några hagelvapen och jubileumsbössor. Dessutom renoverades gamla Husqvarna-vapen. 1989 pensionerades den siste vapenhantverkaren, Bertil Grankvist, och ”Vapen” stängde för gott. 300-årsjubiléet på Husqvarna Vapenfabriks AB firades alltså med nedläggning. Ungefär 15 år senare bestämdes att Husqvarnas produktion av tävlingsmotorcyklar var olönsam. Det blev en försäljning till Cagiva i Italien och verksamheten flyttades utomlands. Därmed gick den ena av världens två äldsta kvarvarande motorcykeltillverkare i graven. Kvar var Harley-Davidson, som började tillverka mc samtidigt som Husqvarna. Men det är en helt annan historia.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. 9,3×62 med serienummer 13xxxx

2016-02-29 09:20

Har en Husqvarna 9,3x62 som enligt serienummer är tillverkad 1937. Hittade en sida där det står att de tillverkades från -39 med den kalibern. Får inte riktigt ihop det.

42. 1900, läckerbit

2015-10-02 08:35

Provsköt klubbens 1900 på älgbanan i lördags.
Sedan kan jag inte släppa tanken på hur trevlig den är, den läckra känslan i magasinet, slutstycket, och den obefintliga rekylen från 6,5*55.

Måste köpa en, någon dag. Den ska vara på banan och till grisarna på åteln.

41. Stockbyte 640 8x57

2014-10-16 08:13

Hej!

Är det ngn här som vet vad jag ska köpa för stock till en HVA 640 8x57 tillverkad år 1951-52?

40. Tack!

2014-08-13 08:56

Har en hög 9,3x57 och 9,3x62or efter farfar och hans bröder. De har samlat damm länge! För några år sedan använde jag en av 57 att skjuta sönder ett hänglås på en vägbom hemma. Slogs då av hur bra det öppna riktmedlet fungerade. Har funderat ett tag nu på att köpa en blaser 9,3. Tack vare den här otroligt välskrivna artikeln så sparade jag 40 000 kr. Det var roligt att ni nämnde den fina slutstycksgången på 1900! Nu blir det till att putsa!

39. 9,3x57

2012-10-30 11:16

Fantastisk artikel.Tack! Har själv ett arvegods m.96 efter farfar. Har skjutit många älgar med den under årens lopp. Som ung med öppna riktmedel. Sedan rödpunkt och nu beroende på synförändringar med kikare. Har därför tvingats göra om slutstyckshandtaget. Kommer aldrig byta ut detta välskjutande vapen mot "plastbössa".

38. nielatrean

2012-02-07 08:21

Har en 9,3x57 m 98 mekanism som skjuter snudd på hål i hål med hemladdad vulcan 15g. Min är dock tillverkad av GECO men ser exakt ut som husqvarnan. Verkligt bra kaliber !

37. Om Laddramar

2011-01-31 08:05

m/146 har en FN-låda som passar till m/98 laddramar.
m/46 har den svenska lådan som passar till Svensk Mauser laddramar (Svenska armens)
Alltså två olika laddramar för samma patron 9,3x57.

36. Swietny artykół

2010-03-31 02:17

Jestem posiadaczem Husqvarny 46a 9,3x57 No 42400. Dzięki temu artykułowi poznałem ciekawą historię mojego sztucera.
Darz Bór!

35. 46, 146 eller hybrid ännu en gång?!

2010-03-31 02:16

Jag har en liknande Husqvarna som Stefan i Asarum, nedan. Min är dock i kalibern 9,3x62, och det står det också på pipan. 92358 är tillverkningsnumret, antar jag. Det gör att vapnet ska vara tillverkat 1946-47!? Min fundering är att göra en vildsvinsvakbössa av detta, men innan jag gör något vill jag vara säker på vad jag har att göra med. Kan det vara en förstärkt m38, som det stod om i artikeln? Hjälp med svar den som kan, tack!

34. Tack för en underbar artikel!

2010-03-21 14:16

Satt och sökte länge länge om information på nätet, om just husqvarnas 1640 modell. Min far köpte den -61 av någon. sen övertog jag den när jag var 18. Då brydde jag mig inte så mycket om historien bakom bössans modell. 2002 gick farsgubben med i ett nytt jaktlag och övertog bössan igen. Nu när jag ska överta bössan för allra sista gången, och då började jag bli intresserad av historien bakom vår gamla trotjänare.
Då hittar jag denna underbara artikel som berättar precis allt som jag ville ha svar på, och mycket mer där till.
TACK!

33. 8x57JS

2009-11-30 18:42

Jag har själv en 1640 i 8x57, så jag har läst med stort intresse. Ju mer jag läser desto mer funderar jag varför denna kaliber får så lite uppmärksamhet. Prestandamässigt är den i paritet med 30-06 och med moderna kulor får man väldigt fin ballistik.Jag har skjutit älg på 200 meter med prydligt resultat och säker träff. Jag tänker i vinter testa den till toppfågeljakt med Matchkula.

32. Tack

2009-03-07 23:47

Mycket bra Läsning

Skönt att läsa om riktiga bössor och svensk kvalite
Trött på plastiga bössor.

Tack!

31. 46, 146 eller hybrid?

2009-02-08 22:27

För mig är art. mycket intrssant! Har införskaffat en 9,3x57 och nyfikenheten är väckt. Den togs ut 1942 i östra Blekinge för säljakt(!) och licensen berättigade även till inköp av 60 skott inom 6 mån. Den är försedd med ett gammalt aimpointsikte, tillv i Sverige, som just. med insexnycklar och ekipaget är i bruksskick. Min undran är om modellen. Har jämföt med bössorna i art. men "min" liknar direkt ingen. M/96 mekanism, blånerad, men ingen "tapp" bak på tändstiftet, där ser den ut som en98:a.Slutstyckshandtaget bockat som på "46" och märkt med de tre sista siffrona i vapen-numret. Slutstycket, tändstiftsmutter,slutst.-spärr och patonförare i mag stämplade med "kronan". Allt verkar militärt, men pipan är stämplad "Husqvarna Vapenfabriks AB Kal. 9,3 mm", mellan siktet och lådan är en dubbel "krans" graverad runt. Mot lådan finns ingen "förjockning" utan bara en liten svarvad ansats.
Framstocken har näsa, och bössan är mycket smidig att hantera. Har noga granskat bilderna men är fortfarande frågande då inget stämmer. Vill gärna identifiera mitt vapen och förutom beröm för artikeln är min fråga om någon kan hjälpa mig på färden.

30. 46?

2009-01-19 13:49

Hejsan då jag nu har funderat väldigt mkt på det här så har jag kommit fram till att jag har någon modell av 46. Artikeln gav iaf lite svar på dom frågorna jag hade.. så mkt bra att ni tog upp de här så alla oss "yngre" förstår vad som är vad oxå! Vad kan man ta för en 46:a om de nu är de med en ask Alaska-kulor? Kalibern är så klart den fina 9,3x57.

Redaktionell kommentar:
Runt 1 500 kronor skulle jag ha sagt före sökningen på nätet.
Men På JG jakt AB finns en 146:a för 9,3x57 för 2 950 kronor. På ett annat ställe säljs en 146:a för 2 500 kronor.
Utländska samlare betalar mer än dubbelt så mycket.
I USA (Simpson Ltd) säljs en 146:a från 1940 för 695 dollar, det vill säga 5 484 kronor!
Anders Ljung, Jakt & Jägare

29. Kronans laddramar

2008-10-30 22:05

Jag har bara sett en sorts laddram, tror det är samma till alla militära patroner. Borde passa alla lådor med uttag för dem.

28. Tysk Mauser karabin 98k.

2008-10-21 09:01

Tack för en lärorik text om gamla potatiskastare!
Själv har jag en original tysk Mauser karabin 98k från andra världskriget I KALIBER 7,92X57, eller 8x57JS som kaliberet heter i dag. Jag tycker att den funkar alldeles utmärkt som älgstudsare med öppna riktmedel. Jag tänker inte med det första att sabba bössan med att montera kikarsikte och montage. Men kanske jag blir tvungen när jag blir äldre och börjar se sämre...
Precisionen är godkänd. Jag prickar en cirkel på 8-9 centimeter på 100 meter. Alltså något större än en snusdosa. Det hade nog blivit bättre med kikarsikte, men som sagt, jag tänker inte sabba bössan med det första. Man ser att bössan har varit med i krig...
Jag köpte den i Norge (finns massor av tyska k98'or där) och fick lägga ut med 3000 spänn. Fick med 300 gamla skott från kriget, samt en bajonett, som kan vara bra i närstrid med björn. Hehehe...
Bössan kom til Norge med tyskarna under kriget, och blev sedan omhändertagit av norska armén, där den gjorde tjänst i några år. Tyvärr har den en norsk stämpel ''Kystartilleriet ****".
Jag har prickat två älgar med min bössa, och det märkliga är att alla har ramlat knall och fall med ett lungskott. De går ju normalt en bit innan de faller... Jag kör med Norma Alaska. Denne bössa har en hederlig rekyl när man pangar med jaktammunution...

Jag har i tillägg en Carl Gustaf m96 i originalskick. Fast den har påmonterat ett dioptersikte i och med att jag skjuter i FSR. (Frivilliga Skytte Rörelsen)

27. Laddramar och 9,3x57

2008-08-11 08:40

Intressant information. m/146 + Aimpoint + laddramar tyckte jag var intressant kombination. Men inte används samma laddram på 46 som på 146! Vad laddram passar till 146? Eller har jag missat nåt?

26. Salongsgevär

2008-06-02 08:53

Jag känner en som har ett salongsgevär av modellen Husqvarna 22 lång som slutstycket är borta på.
Så nu undrar jag om det går att få tag på ett sådant någonstans.

25. 30-06

2008-05-14 09:10

Hej. Har just ärvt min farfars gamla 30-06. Är lite nyfiken på åldern men hittar fortfarande inte någon tabell med serienummer.
Förövrigt mycket intressant artikel.

P.S. vill minnas att motorcykeltilverkningen också upphörde i sverige runt 1989 dvs ungefär samma tid som vapentilverkningen. Rätt/fel?

24. Erling T

2008-03-12 09:05

Hej! Det finns en bok om Husqvarnas historia, vapen, cyklar, och så vidare. Testa att kontakta dem på http://se.husqvarnacp.com/node1687.aspx

23. Salongsgevär

2008-03-12 09:04

Har ärvt ett sådant Husqvarna m/9 kaliber 5,6x15Rmm. Finns det någon som har kunskap om detta?

22. 9,3 X57 potatiskastaren

2008-03-10 09:24

En virkelig god artikkel, som har inspireret mig så meget at jeg har købt en "kartoffelkaster" og nu vil prøve kalibret af. Er der udgivet literatur/bøger om Husqvarnas riffelproduktion?

21. Husqvarna 1900

2007-06-01 11:34

Var och sköt med jaktskytteklubbens studsare på älgbanan idag. Det är en Husqvarna 1900 med Pecar-sikte i kaliber 6,5x55. Fin bössa, särskilt slutstycket. Tyckte dock att säkringen är lite väl ”mekanisk” och avger ett tydligt klick-ljud när man osäkrar. Bäst att skjuta snabbt så man inte skrämmer räven, rådjuret, björnen, elefanten.
Tack för en av de bästa artiklar jag läst.

20. Länge leve den gamla potatiskastaren

2007-05-25 10:07

God artikel med meget teknisk information. Findes der oplysninger hvormår de enkelte serie no. er fremstillet? (år og måned). Har selv anvendt Husqvarna rifler(studsare) de sidste 30 år, de måler sig fint med de rifler der kan købes idag.

SVAR
Kolla under rubriken ”När är Husqvarna-studsaren gjord?” i webbtidningens vapendel.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

19. Länge leve den gamla potatiskastaren

2007-05-04 17:35

Hej, Petter Andersson!
Du har rätt beträffande efterfrågan på gamla Husqvarna-studsare i kaliber 9,3x57. I höstas kunde priserna ligga på 500 kronor. Nu begär man runt 1 500.

18. Lysande artikel!

2007-05-04 17:34

Tackar!

17. 1640 lyx?

2007-01-29 12:39

Hej!
Mycket intressant och läsvärd artikel! Har sedan fem år tillbaka en mycket vacker 1640 lyx (enl. säljaren) från -57 .30-06, som jag använder flitigt som enda studsare. Vad jag funderar på är dock följande: min ”lyxbössa” har inte det så kllade fintrycket (har däremot skaffat ett som jag funderar på att montera in) men den har stålunderbeslag trots att den är från 57 (serienr 212194) Den har mycket vacker gravyr på pipan, men ej på underbeslaget, samt facettslipat slutstycke och mycket tät och fin nätskärning även på träbakkappan (det vill säga ingen ful plast eller gummi etc). Stockträet är för övrigt betydligt snyggare än en ”normal” 1640. Är det en original 1640 lyx som jag har, eller något annat? Är förvisso ovidkommande eftersom jag är oerhört förtjust i vapnet, vilket dessutom skjuter så väl som man bara kan drömma om (Har vid flera tillfällen fått träffbilder på 1-1,5 cm/80m.)

16. 9.3x57

2007-01-08 10:17

Mycket bra artikel!!
Vill bara ha svar på ett par frågor.
1. Finns det nån som tillverkar 9,3x57 idag?
2. Ammunition tillverkas den idag?
3. Är det lönt att renovera en m96 i 9,3x57?

SVAR:
Kalibern tillverkas av Norma och är inte speciellt svår att hitta i mer välsorterade jaktbutiker. 96-mekanismen är det inget fel på i sig, men de flesta uppskattar att använda en 98:a istället om det ska kostas på pengar på renoverig och mer kostsamma modifieringar. Bland annat av orsaken att 96:an kräver lite extra kraft när slutstycket ska skjutas in den sista biten.
Anders Ljung, Jakt & Jägare


15. Bra artikel - tllverkningsnummer

2006-09-25 09:48

Jag undrar var kan man genom vapennumret få reda på tillverkningsår.

SVAR:

Jag ska be artikelförfattaren, vapenredaktionens Petter Andersson att sända en lista, så kan vi lägga ut den i anslutning till Husqvarna-texten.

med vänliga hälsningar
Anders Ljung, Jakt & Jägare

14. 9,3x57

2006-09-04 10:23

Har fått ärva en sådan av farsgubben. Det är en m46, som är som ny i blånering och övrigt.
Ett par fel på den dock. Den är spräckt i kolvhalsen. Måste bero på att den främre skruven har gått av. Finns det hopp om denna bössa?Vill gärna behålla den/använda den då den kommer från min farsgubbe.

13. Oplyftende!

2006-08-31 11:14

Bra ocg saglig information om den för månge danskere ukendte, men tydeligvis effektive 9,3x57´er. At såvel kaliber og nostalgi går hand i hand gör vel heller ikke kaliberet sämre!! Jeg måste ha en sådan!

12. Ett av dom bästa!

2006-06-09 10:08

En av den bästa artiklar som jag någonsin har läst. Själv har jag varit prenumerant på en jakttidning i 30 år men jag har alldrig läst en sådan bra artikel!

11. Utmärkt artikel!

2006-03-14 11:39

Bra information och mycket bra bilder. Jag kunde identifiera mitt vapen som en modell 246.

10. 146:an ger guldkant på jakten

2006-02-03 09:24

Artikeln fyllde ett stort infobehov! Har en 146:a själv och använder den au naturel (öppna riktmedel). Ett smäckert, gediget och vackert vapen som ger jakten guldkant.

9. 9,3x57 Husqvarna

2006-02-01 21:48

Mycket bra artikel! Har köpt en 9,3x57, men inte hämtat den ännu.

8. Tack!

2006-01-27 14:32

Mycket trevlig läsning!

7. Äntligen!

2006-01-24 09:38

Äntligen ett slut på skitsnacket om laserraka kulbanor och magnum hit och dit.
9,3x57 är en av dom absolut bästa patronerna för jakt på älg, björn och gris. Med tanke på att våra skogar håller på att växa igen med sly och manshöga barrträd så är skillnaden i kulbanan mer av akademisk betydelse.

6. Husqvarna

2006-01-08 16:23

Mycket Intressant.

5. Mycket bra artikel

2006-01-06 12:12

Hej!!
Jag äger en Husqvarna 1900 från 1970 och har letat fakta en längre tid. Här kom allt och lite till!

Stort tack & Gott nytt år!

4. Intressant läsning

2005-12-20 20:50

Tjabba. Kul läsning om gamla repeterstudsare mm
Hade gött, vi hörs

3. Husqvarna

2005-12-19 20:47

För första gången, en toppenartikel

2. Husqvarna

2005-12-19 15:38

Mycket bra info !

1. Uppskattad artikel

2005-12-13 13:04

Hej! Jag är ägare till en Husqvarna 1640 kaliber .30-06 och tycker att detta gamla vapen har som ni skriver, en alldeles speciel finish vad beträffar träarbeten. Det är gediget och robust och underbeslaget av stål är fortfarande efter alla dessa år i perfekt skick.

Jag vill passa på att gratulera till en alldeles utmärkt tidning/ webbsida. Fortlöpande och daglig information, nyheter och reportage har blivit ett lyft för Jakt & Jägare.

Med vänlig hälsning
Jan

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons