”Laglydiga jägare drabbas av ny lag”
  • Vildmarkshörnan

”Laglydiga jägare drabbas av ny lag”

AktuelltPublicerad: 2011-01-12 10:12

Regeringen förbereder lagförslag som gör det straffbart med förberedelse och försök till grovt jaktbrott eller jakthäleri. Jägarnas Riksförbund befarar att lagstiftningen inte stoppar illegal jakt.
– Istället kan den laglydiga majoriteten av jägare drabbas, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för JRF, Jägarnas Riksförbund.

– JRF fördömer självklart all form av illegal verksamhet inom jakten. Vi ser alla former av civil olydnad, genom kriminella handlingar, som en belastning för den övervägande delen mycket seriösa och laglydiga jägare, tillägger Solveig Larsson.
JRF gör även bedömningen att ett införande av lagförslaget inte nämnvärt skulle stävja illegala handlingar utan endast drabba den laglydiga majoriteten av jägare

Kan ge oklara rättslägen
– Det finns stora risker att jägare hamnar i oklara rättslägen och får svårt att motbevisa anklagelser, säger Solveig Larsson.
Bland annat hänvisar JRF till en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Enligt Brå begränsas inte illegal jakt med straffskärpningar, ökad övervakning och fler poliser.
”I stället krävs mer genomgripande åtgärder som påverkar attityder och värderingar. Vi övergår nu till att diskutera varför denna brottslighet med politiska förtecken måste motverkas med bland annat politiska medel”, skriver Brå.
JRF gör samma bedömning som Brå.
Illegal jakt är en brottslighet med politiska förtecken.

Handlar om politik
– Det handlar om en politiskt beslutad rovdjurspolitik där den drabbade befolkningen känner sig åsidosatt och överkörd, konstaterar Solveig Larsson.
Torsten Mörner, Jägareförbundets ordförande, välkomnar däremot den nya lagstiftningen.
– Alla medel som kan stoppa den illegala jakten är bra, och det här tror vi är ett sätt, säger Torsten Mörner till Ekot.
Drygt 340 polisanmälningar om illegal jakt, under en tioårsperiod, har följts upp av Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Endast 19 av ärendena ledde till fällande domar.

Ny lag nästa år
Miljöminister Andreas Carlgren hoppas att en skärpning av lagen leder till att fler fälls för tjuvjakt. Enligt honom ska lagändringen vara genomförd senast nästa år.
Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, tycker däremot att det finns risker med att kriminalisera förberedelse till jaktbrott.
–Jag tror att det i många fall kan försvåra och skapa en rädsla kring jakt. Folk vågar väl till slut knappt röra sig i markerna för att man kan bli misstänkt för anstiftan till illegal jakt, säger han till Ekot.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster