Lojakten godkänd i två Norrlandslän
  • Vildmarkshörnan

Lojakten godkänd i två Norrlandslän

AktuelltPublicerad: 2016-03-31 16:04

Naturvårdsverket godkänner besluten om licensjakt på lodjur i Västerbottens och Norrbottens län. Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på nio respektive åtta lodjur i Västerbottens och Norrbottens län.

Naturvårdsverket anser att besluten är välmotiverade och bedömer att länsstyrelserna har visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda.
Det finns fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas. Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för lostammen, jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
Jakten i Västerbottens län är redan avslutad eftersom samtliga nio lodjur har fällts.

”Vägledande uttalande”
”Naturvårdsverket uttalar sig i sak eftersom det finns ett behov av vägledande uttalanden på området och kommer fram till att länsstyrelsen i sitt beslut har uppfyllt samtliga fem kriterier för licensjakt”, skriver verket i ett pressmeddelande.
Licensjakten på lodjur i Norrbottens län pågår fortfarande.
Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen även i detta beslut uppfyllt samtliga kriterier för licensjakt.
I och med dessa båda prövningar i sak har Naturvårdsverket överprövat samtliga beslut om licensjakt efter lo som fattats 2016.
Uppskattningsvis finns det drygt 1 000 lodjur i Sverige enligt det senaste inventeringsresultatet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma