13 hundar offer för rovdjur i Dalarna

Förstärkta rovdjurstängsel har minskat antalet rovdjursskador på tamdjur i Dalarna. Det visat statistiken för 2007. Däremot finns inte något bra hjälpmedel för att hindra rovdjursskador på hundar.
Under året 2007 dödads sex hundar i Dalarna och sju hundar skadades vid rovdjursangrepp.

Även tamboskap på fäbodbete, där djuren går lösa i skogsmark, är nästan helt oskyddade mot rovdjursangrepp. Det konstaterar Anki Alfredéen. Hon jobbar som rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna har gjort en sammanställning av rovdjursskador på hundar och tamdjur som inträffade förra året.

Totalt har 48 hundar blivit dödad eller skadade av rovdjur i Dalarna under åren 2003-2007. Fördelningen är 18 dödade och 30 skadade hundar.

Vargar som tar jakthundar

Vargen stod för 70 procent av angreppen och det är varg som dödat samtliga hundar när det gäller rovdjursangrepp. I genomsnitt under åren 2003- 2007 har det varit 9,6 rovdjursangrepp på hundar. Antal rovdjursangrepp på hundar var störst under 2005, då åtta hundar dödades och åtta skadades.

Fyra hundarna skadades vid angrepp från lodjur.

Under året 2007 dödads sex hundar i Dalarna och sju hundar skadades vid rovdjursangrepp. Fyra hundar skadades vid vargangrepp, en hund skadades av lodjur och två av kungsörn.

När det gäller rovdjursangrepp på tamboskap visar statistiken att rovdjursförstärkta stängsel fungerar mycket bra jämfört med traditionellt fårstängsel.

Får på fäbodar lever farligt

Antal saknade, skadade och dödade får på fäbodar har dock ökat sedan 2003. Björnen är den som ställer till mest problem följt av vargen, som nästan ställer till med lika stora problem för fäbodbrukarna.

När det gäller tamdjur innanför traditionellt stängsel visar det sig att lodjuren är det största problemet. Björn och varg ligger i samma storleksordning det flesta år när det gäller skadebilden.

Tio vargangrepp på hundar i Dalarna 2007

Redovisningen kommunvis.

Hedemora: en dödad. Vansbro: tre dödade och enskadad. Leksand: en skadad. Gagnef: en dödad. Älvdalen: en skadad. Malung-Sälen: en dödad, en skadad.

Lodjursangrepp på hundar var en skadad hund i Falun

Kungsörnsangrepp var en skadad hund i Orsa och en i Älvdalen.