Foto: Motsphotos Det var 2019 som mannen sköt en fångad fjällräv. Först nu har domen fallit efter att målet vandrat genom det norska rättssystemet.

2 månaders fängelse för skjuten fjällräv

60 dagars fängelse och jaktförbud under ett år. Det blev straffet för en norrman som sköt en av landets 300 fjällrävar i tron att det var en albinoräv som fastnade i hans fälla.

Det är Jakt & Fiske som skriver om den norske jägaren i 40-årsåldern som fann en vit räv i sin fälla. Eftersom den närmaste observationen av fjällräv hade skett tio mil från platsen under 2015 säger mannen att han utgick från att han hade fångat en albinoräv.

Inget hinder

Den dömde har också erkänt att han därför inte upplevde något hinder mot att skjuta djuret.

De båda underrätterna, tingretten och lagmannsretten, såg emellertid allvarligt på det inträffade och dömde 40-åringen till 90 dagars fängelse. Dessutom fråntogs han rätten att jaga under en treårsperiod.

Grovt oaktsamt

Också den högsta instansen, Höyesteretten, menade att mannen hade handlat grovt oaktsamt då han inte försäkrade sig om djurets arttillhörighet innan han sköt det.

Men Höyesteretten valde ändå att mildra straffet till 60 fängelsedygn och jaktförbud i ett år.