Efter att polisen gjort en omorganisation är det nu 20 veckors väntan på vapenlicens i södra Sverige.
Foto: joppo / Shutterstock.com Efter att polisen gjort en omorganisation är det nu 20 veckors väntan på vapenlicens i södra Sverige.

20 veckors licensväntan i Växjö

Den nya polisorganisationen får besvärliga konsekvenser för jägare i de sydligaste svenska länen. I Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne är det nu 20 veckors väntetid på vapenlicens.

– Under all kritik, säger vapenhandlaren Jens Skoog som tvingas ligga ute med miljonbelopp för att hålla sålda vapen i lager.

I och med att den nya polisorganisationen infördes 1 januari blev de fyra sydligaste länen en gemensam myndighet. Strax efter jul hade vi elva veckors väntetid på vapenlicens.
Nu är väntetiden 20 veckor och det beror på att Skåne hade långa köer.
– Det är inte roligt för varken oss, vapenägarna eller handlarna, säger Maj-Lis Hansson på vapenavdelningen hos polisen i Växjö.

Fler tjänstemän ska tillsättas
Nu är planen att det ska rekryteras fler vapenhandläggare till det södra polisområdet, men det kommer inte att ske i en handvändning. Tjänsterna ska utlysas och sökande intervjuas innan det blir aktuellt med nyanställningar.

Får ligga ute med pengar
Vapenhandlaren Jens Skoog, på Jaktia i Växjö, berättar att han i bästa fall har två månader på sig att betala en faktura för beställt vapen.
– Nu är väntetiden för licenserna fem månader och då är det vi vapenhandlare som tvingas betala för vapen vi inte kan leverera, säger Jens Skoog.
Han konstaterar att bland annat nyblivna jägare drabbas hårt.
– De flesta av dem gör de sista skjutproven i maj och hinner inte få sina vapen till starten för jaktsäsongen, säger Jens Skoog.

Kritisk till krånglet
Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson, Ulf Berg, är starkt kritisk till licenskrånglet.
– Det är mycket bekymmersamt att staten inte klarar sina åtaganden. Det måste anslås mer resurser till licenshanteringen, men vi moderater vill fortfarande att ansvaret för vapenlicenser ska föras över till en ny viltmyndighet, säger Ulf Berg.
Jakt & Jägare söker justitieminister Morgan Johansson för en kommentar.