24-timmars jakt för marklösa jägare

Sveaskog erbjuder från och med den 13 oktober en helt ny jaktmark på 750 hektar för korttidsjakt vid Hjälmare kanal.  Korttidsjakten ger möjlighet till jakt under ett dygn. Enbart två jägare får jaga åt gången. Jakten gäller rådjur, hare, skogsfågel, bäver och sjöfågel. 

Det nya kortjaktsområdet ligger cirka fem kilometer sydost om Arboga vid Hjälmare kanals östra sida. Jaktområdet är på 750 hektar och består av barrskog med varierande topografi. På området finns enstaka skogstjärnar samt Hjälmare kanal med tillhörande sjö. Max två jägare får jaga samtidigt.
– Vi vill ge jägare som saknar jaktlag eller egen mark möjlighet att komma ut och jaga. Korttidsjakten är ett sätt för oss att tillgängliggöra jakt, kommenterar Gerhard Niebl, jaktspecialist på Sveaskog naturupplevelse.

Korttidsjakt på 20 platser i landet 
– Sveaskog kan idag erbjuda korttidsjakt på 20 platser i landet och detta område är det mest storstadsnära, tillägger Gerhard Niebl.
Korttidsjakt innebär att en jägare kan hyra marken under så kort tid som ett dygn. I Mälardalsregionen finns en stor efterfrågan på att få komma ut och jaga under kort tid. Sveaskog försöker nu tillgodose en del av denna efterfrågan med sin nya korttidsjakt vid Hjälmare kanal.
Bokning av jakt på området sker via marknadsplatsen www.inatur.se