Insamlingen av björnspillning i höstas har gjort att 256 björnar har identifierats i Dalarna med hjälp av DNA-analyser. Det kan motsvara att länet har över 450 björnar, enligt länsstyrelsen.
Insamlingen av björnspillning i höstas har gjort att 256 björnar har identifierats i Dalarna med hjälp av DNA-analyser. Det kan motsvara att länet har över 450 björnar, enligt länsstyrelsen.

256 björnar hittades i Dalarna

I samma spillningsinventering som visar att det finns cirka 500 björnar i Gävleborg har 256 björnar identifierats i Dalarna. Enligt länsstyrelsen kan det motsvara 453 björnar som berör länet. Men det är ingen slutlig siffra för hur många björnar som tillhör Dalarna, enligt Jonas Bergman chef på länsstyrelsens viltförvaltning.

– Det är flera faktorer som avgör vilken som blir den slutliga siffran per län, säger han i ett pressmeddelande.
Resultaten från spillningsinventeringen gäller björnar som befunnit sig i området under inventeringsperioden, även de som skjutits under fjolårets licensjakt, påpekar Jonas Bergman.
– Dessutom rör sig björnarna mellan olika län och en stor del av björnproverna har hittats i områden nära gränsen till andra län. Det innebär att samma björn kan räknas med i resultaten för flera olika län, säger Jonas Bergman.

Måste analysera resultatet
Därför måste länsstyrelsen analysera resultatet och göra en bedömning av hur många av björnarna som faktiskt finns i Dalarna.
– Vår analys kommer sedan att ligga till grund för det beslut om licensjakt efter björn som vi planerare att fatta den 28 juni, kommenterar Jonas Bergman.