Inte ett par längre. De båda flyttvargarna valde att dela på sig och befinner sig nu 30 mil från varandra.
Inte ett par längre. De båda flyttvargarna valde att dela på sig och befinner sig nu 30 mil från varandra.

30 mil skiljer flyttvargarna

Den finskryska vargtiken befinner sig nu i nordöstra Dalarna. Hon lämnade hannen i Karlskogatrakten och då är det mer än 30 mil som skiljer de båda vargarna.
Handläggare på Naturvårdsverket hoppas att hannen ska följa tiken, men det tror inte vargforskare Olof Liberg.
– Chansen att de återförenas är liten, säger Liberg.

Det var dagen före nyårsaftonen som de båda flyttvargarna delade på sig. 

– Sändaren var inställd på att ge position en gång per dygn. Vi fick signaler som visade att de delat på sig. Sedan tappade vi kontakten med hannen något dygn och då funderade vi ett tag om han dött. Vi var ute och letade spår, säger Ruona Burman på Naturvårdsverket.

Ordentligt på efterkälken 
Men sedan kom hans positionssignaler igen och han är fortfarande kvar i Örebro. Men där är han ordentligt på efterkälken. Tiken satte en väldig fart och befinner sig i nuläget mer än 30 mil från hannen.
– Tiken är i nordöstra Dalarna. Enligt den senaste positionen vek hon av österut, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Under sin vandring upp till nordöstra Dalarna har tiken rört sig mycket snabbt och rakt igenom flera vargrevir.

Varför delade de på sig? 
Varför de delade på sig vet ingen. Kanske vägrade han passera någon stor bilväg. Kanske valde hon en riktning rakt över någon sjö där isläget kändes för hotfullt för hannen, som väger drygt 50 kilo.
– Han har rört sig fram och tillbaka på platsen där de delade sig. Vi hoppas fortfarande att han kanske ska följa henne, säger rovdjurshandläggare Helene Lindahl Vik på Naturvårdsverket. 

Det håller dock vargforskare Olof Liberg som osannolikt.
– Jag bedömer det som orealistiskt att de hittar tillbaka till varandra. Hon är nog körd för honom, säger Liberg.

Äventyrar valpning 
Ruona Burman hoppas nu att tiken trots allt ska lyckas hitta en partner, som hon hinner para sig med så att det blir valpar i år. Men det brådskar, inom ett par månader är det dags för hennes löpning och då måste hon först ha ett revir.
Fortfarande vet ingen heller om den finskryska vargtiken faktiskt är på väg hem till reviret i Idre igen.

• Hur ser du på fortsatt flyttning av vargar?
– Det kan jag inte uttala mig om. Det är riksdagen som fattat beslutet. Det som var vårt uppdrag, att flytta vargarna, lyckades. Det handlar om vilda djur och det som händer nu kan vi inte styra över, svarar Ruona Burman