Att den svenska vargstammen ökat cirka 20 procent till 365 vargar beror delvis på minskat illegal vargjakt i brist på spårsnö, enligt vargforskaren Olof Liberg.
Foto: Shutterstock/Mikael Risedal Att den svenska vargstammen ökat cirka 20 procent till 365 vargar beror delvis på minskat illegal vargjakt i brist på spårsnö, enligt vargforskaren Olof Liberg.

365 vargar i Sverige

Enligt den senaste varginventeringen fanns det 365 vargar i Sverige i vintras. Det är en ökning med cirka 20 procent sedan den förra inventeringen som gav omkring 300 vargar och slopad licensjakt på varg.

Det är Naturvårdsverket som satt gränsen att det ska finnas minst 300 svenska vargar för att vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Om det ska bli licensjakt på varg brukar avgöras av Naturvårdsverket i juni.
Sammanställning som gav 365 vargar har sammanställts av Viltskadecenter och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

”Minskad illegal vargjakt”
Enligt vargforskararen Olof Liberg beror ökningen av vargstammen delvis på att den illegala vargjakten minskat på grund av bristen på spårsnö.
– Årets siffror inger hopp men vi får vänta och se hur det här fortsätter att utveckla sig. Populationssiffrorna går lite upp och ner, men det här hoppet är ganska stort så det är inte bara slumpen utan det ligger reella faktorer bakom. Däremot är det för tidigt att säga om det är en trend, säger Olof Liberg till TV4.

Fler norsk-svenska vargar
Det är länsstyrelserna som gjort inventeringen av vargstammen som sedan sammanställts, sedan det bland annat räknats bort vargar som även finns i Norge. Enligt den norska varginventeringen är det fler vargar som finns i gränsrevir.