Foto: Shutterstock Det är i Jämtland som flest lodjur finns kvar av årets tilldelning, i länet är det ett uttalat mål att underlätta för rennäringen genom att fälla djur i anslutning till fjällkedjan.

38 lodjur jagas i sex län

Licensjakten på lodjur har avlysts i åtta av 14 län. I skrivande stund återstår 38 djur på tilldelningen fördelat på sex län.

I Västra Götaland, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro och Uppsala har lodjursjakten avlysts efter att sammanlagt 106 djur skjutits i de län där jakt pågår eller har pågått.

Återstående

För närvarande återstår av tilldelningen följande antal i nämnda län.

Västmanland: 5

Dalarna: 7

Gävleborg: 5

Västernorrland: 4

Jämtland: 12

Västerbotten: 5

Summa 38 lodjur återstår.