4,8 miljoner till information om rovdjur

Naturvårdsverket har delat ut 4,8 miljoner kronor till rovdjursinformation. Flera projekt gäller att förebygga olyckor med björn vid jakt. Att påverka skolbarn att uppskatta rovdjur prioriteras även i år. Stödet går till de två rovdjurscentra i Gävleborgs och Dalarnas län, sju intresseorganisationer och tio länsstyrelser.

– Vi har gett stöd till flera projekt som gäller säkrare jakt i björnområden. Det är viktigt att förebygga olyckor med björn vid jakt och att minska skadskjutningar. Vi gör själva ihop med Svenska Jägareförbundet en extra satsning till jägarna, ”Tänk björn”, för att minska björnolyckorna, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Ansökningar på 11,5 miljoner kronor

Totalt har det kommit in ansökningar på 11,5 miljoner kronor. Naturvårdsverket har valt att prioritera verksamhet i områden där rovdjuren finns eller expanderar. Grundläggande villkor för bidrag är att projekten är förenliga med riksdagens beslut om rovdjurspolitiken, bidrar till att öka acceptansen för rovdjuren och minskar konflikterna.

Största summan går till Rovdjurscentrat De 5 stora i Gävleborgs län, som får 1 165 000 kronor i bidrag till utveckling av besökscentrat och webbplatsen, lärar- och elevutbildning samt fortsätta projektet med jägarutbildning inför björnjakten.

Björnsymposium på Grönklitt

Rovdjurscentrum Grönklitt i Dalarna får 920 000 kronor för ett björnsymposium i höst, studiematerial till Rovdjur i skolan samt skolbesök, tre utställningar: ”Rovdjur – nytta och problem, Varg och hund, Rädsla för rovdjur”, samt att utveckla en utbildning för eftersök vid olyckor med rovdjur.

Tidigare i år fick samernas riksförbund 200 000 kronor för ”Rovdjursförvaltning i samverkan”, ett projekt för ökad dialog och förståelse mellan rovdjursförvaltningen och samebyarna. Övriga som får stöd i år är:

• Naturskyddsföreningen i Dalarna för ”Björnens år”, föreläsningar i skolor om björn, utställning 185 000 kronor.

• Nordanstigs naturskyddsförening, studiebesök för sjätteklassare vid Rovdjurscentret i Järvsö, 40 000 kronor.

• Studiefrämjandet Mitt i samverkan med de två rovdjurscentra ska utöka sin rovdjursinformation från Dalarna-Gävleborg till lokalbefolkning och skolor i Värmland, Närke, Västmanland, Södermanland, Uppland, Östergötland och Dalsland, 450 000 kronor.

• Svenska rovdjursföreningen, temahäften om rovdjur 400 000 kronor.

• Svenska Jägareförbundet Mittnorrland i samverkan med länsstyrelsen i Jämtlands län, information vid möten inför björnjakten, 50 000 kronor.

• Världsnaturfonden WWF och Svenska Naturskyddsföreningen, kurs i juridik om rovdjur för sina ledamöter i regionala rovdjursgrupper 70 000 kronor.

Bidrag till länsstyrelser:

• Dalarna, information vid O-ringen i Sälenfjällen, Skogen i skolan, rovdjurslådor 100 000 kronor.

• Gävleborg, i samverkan med Svenska Jägareförbundet och Rovdjurscentret de 5 Stora, seminarium om jaktens värden samt rovdjursturism, tematräffar inför björnjakten, totalt 180 000 kronor.

• Halland, rovdjur i Halland, presentationsmaterial för informationsmöten med mera, 80 000 kronor.

• Jämtland, för ”Värderingar och rovdjur”, infomöten, skolbesök, rovdjurskunskap i jägarutbildningen, 140 000 kronor.

• Jönköping i samverkan med Södermanland, Västra Götaland, Blekinge, Skåne, Östergötland, Halland och Kronobergs län, skärmutställning och rovdjursinformation för skolbarn, 180 000 kronor.

• Norrbotten, pilotprojekt för Norrbotten ”Förstärkt rovdjurs¬information” i skola, till allmänhet och jägare 100 000 kronor.

• Västerbotten i samverkan med Naturskolan i Umeå och hushållningssällskapet, rovdjurskommunikation, ungdomars attityder och turisters information, 200 000 kronor.

• Västmanland, information i vargrevir, rollspel och föreläsningar för gymnasieskola-högskola, 250 000 kronor.

• Västra Götaland i samverkan med Värmlands län och Svenska Jägareförbundet, älgjakt och rovdjursförvaltning, 220 000 kronor.

• Örebro län rovdjurslådor, 70 000 kronor.