Nästa år kan 5 000 trafikdödade älgar komma att undersökas för att se om de bär på sjukdomen Cronic Wasting Disease.
Foto: Josef Pittner / Shutterstock.com Nästa år kan 5 000 trafikdödade älgar komma att undersökas för att se om de bär på sjukdomen Cronic Wasting Disease.

5 000 svenska älgar CWD-undersöks?

Planer finns på att nästa år CWD-undersöka cirka 5 000 svenska älgar som dödas eller avlivas i samband med viltolyckor. Det säger biträdande statsveterinär Erik Ågren på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till P4 Jämtland. Undersökningen görs i så fall i samarbete med eftersöksjägare och Nationella viltolycksrådet.

I Jämtland har hittills endast två älgar testats för sjukdomen Cronic Wasting Disease (CWD), trots att fall av sjukdomen påträffats i Tröndelag, på andra sidan svensk-norska gränsen. Det kan vara risk för att sjuka djur också skulle kunna finnas i Jämtland eftersom älgarna vandrar över gränsen.
I Sverige har ett 60-tal djur testats. I Norge har det hittills undersökts prover från 8 000 djur. Fler norska tester ska göras.
Erik Ågren på SVA skulle vilja ha in fler svenska djur för undersökning. Han vädjar till älgjägarna att under pågående jakt försöka upptäcka vilt som eventuellt drabbats av CWD. 
Sjukdomen heter på svenska kronisk avmagringssjukdom. Den liknar den mer kända galna ko-sjukan.
Att få svenska djur hittills tagits in till test kan bero på att svenska myndigheter avvaktat ett EU-beslut i frågan. Sätts planerna för 2017 i verket kan dock myndigheterna få ett bättre underlag för att avgöra om CWD också förekommer i Sverige.