En av de tjänstebilar som länsstyrelsen i Dalarna använder vid rovdjursförvaltningen inom länet.
Foto: Rävper Andersson En av de tjänstebilar som länsstyrelsen i Dalarna använder vid rovdjursförvaltningen inom länet.

5,7 miljoner för Dalarnas rovdjur

Rovdjursförvaltningen i Dalarnas län kostade 5,7 miljoner kronor förra året. Den största posten är personalkostnader, som står för 64,4 procent.

Den totala kostnaden för rovdjursförvaltningen i Dalarnas län 2011 blev 5 735 000 miljoner kronor. Då är inte ersättningen för rovdjurstagna tamdjur inräknad i summan.

Sammanställningen av rovdjursersättningen gällande rovdjursdödade tamdjur för 2011 är inte klar än, men året innan låg samma utgift på lite över 100 000 kronor.
Mer än hälften är personalkostnader
Av de 5 735 000 kronorna som rovdjursförvaltningen kostade förra året gick 3 693 000 kronor till personalkostnader, och det motsvarar 64,4 procent av den totala prislappen.
Tre tjänstemän arbetar med rovdjursförvaltningen vid kontoret i Falun. 
Dessutom arbetar sex tjänstemän med besiktningar, men alla är inte heltidstjänster. 40 procent av en tjänst köps från länsstyrelsen i Gävleborg och två naturbevakare hjälper till med vissa rovdjursuppdrag åt länsstyrelsen i Dalarna.
Till detta tillkommer  några timanställda rovdjursspårare som sammanlagt fått timersättning för 752 timmar under 2011. De har en lönekostnad på mellan 129,50-176 kronor per timme, exklusive semesterersättning.
Fördelat på olika verksamheter
Totalt är kostnaderna fördelade enligt följande:
• Jakt och viltvård: 1 646 000 kr
• Viltskador: 1 329 000 kr
• Främjande och förebyggande operativ tillsyn rovdjur: 108 000 kr
• Inspektion och kontroll inom operativ tillsyn rovdjur: 155 000 kr
• Rovdjursförvaltning: 2 497 000 kr
Totalt blir detta 5 735 000 kronor, varav 3 693 000 går till personalkostnader. 
Resterande 2 042 000 är kostnader för resor och bilar.