Årets licensjakt på björn pågår fortfarande. Flest björnar av tilldelningen återstår i Jämtland där kvoten också var störst. (arkivbild)

507 björnar fällda under årets licensjakt

Sammanlagt återstår 142 björnar av årets tilldelning under licensjakten. I Värmland, Gävleborg och merparten av Dalarna är jakten avlyst.

Licensjakten på björn har pågått i över två veckor och i stora områden varit snabbt genomförd. I Värmland var tilldelningen bara tre björnar och jakten är över sedan länge. I Gävleborg, med en tilldelning på 140 djur, är jakten också avlyst.

Återstående djur

I Dalarna har 81 av 85 tilldelade djur skjutits och de fyra återstående björnarna får enbart jagas i jaktområde 1a som är beläget i renbetesland.

I Jämtland är område 5 avlyst och 58 björnar återstår av tilldelningen på 185 djur. I Norrbotten återstår 42 av 70 björnar och i Västerbotten 23 björnar i det västra jaktområdet, i det östra området är jakten avlyst.

I Västernorrland har 70 björnar fällts av tilldelningen på 85 djur.