Närmare 60 miljoner kronor satsas i Finland för att kartlägga vargstammen samt minska både den illegala vargjakten, rädsla för vargar och skadorna som vargar orsakar.
Foto: Mostphotos Närmare 60 miljoner kronor satsas i Finland för att kartlägga vargstammen samt minska både den illegala vargjakten, rädsla för vargar och skadorna som vargar orsakar.

60 miljoner till mindre vargkonflikt

I Finland ska det jobbas för att försöka förbättra acceptansen av varg och försöka undvika konflikter kopplade till varg. EU är inblandat och satsas närmare 60 miljoner kronor på projektet.

Vargarna i Finland har ökat i antal och de har brett ut sig på nya områden. Därför satsar nu flera ministerier och organisationer på ett nytt vargprojekt.
Projektet koordineras av Naturresursinstitutet Luke och inleddes i oktober, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Ska minska den illegala vargjakten
Målet är att både minska på skadorna som vargar orsakar, rädslan för vargar och den illegala vargjakten.
Detta ska uppnås genom att dels hitta konkreta åtgärder, dels sprida mer information om vargar.
– Det handlar om ett stort samarbete med flera instanser. Samarbetet och en dialog med allmänheten är viktiga, framför allt på områden där vargar rör sig, säger KatjaHolmala, forskningsledare vid Luke i ett pressmeddelande.

Hålla vargstammen på acceptabel nivå
Målet är också att se till att vargstammen hålls på en acceptabel nivå och följer Jord- och skogsbruksministeriets plan för vargstammen.
Vargstammens storlek har uppskattats genom att sammanställa bland annat vargobs och spårning av sändarmärkta vargar. Sedan 2015 har det även samlats in DNA-prov från bland annat vargspillning för att kartlägga vilka vargar det finns. Den metoden ska utvecklas i projektet. Det fokuseras även på att hitta nya vargkullar.

Sexårigt projekt för 60 miljoner
Projektet heter LIFE Boreal WOLF och ska pågå i sex år i hela Finland.
Naturresursinstitutet Luke, Finlands viltcentral, Polisinrättningen i Östra Finland, Forststyrelsen och Finlands naturskyddsförbund i Nyland samarbetar kring projektet. Även Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, flera landskapsförbund och Naturskyddsföreningen i Sverige stöder projektet.
EU, Finlands regering och de olika organisationerna satsar tillsammans 5,5, miljoner euro, eller närmare 60 miljoner svenska kronor, på projektet.