Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos Tio procent av de anställda på Naturvårdsverket har varslats om uppsägning.

65 personer varslade på Naturvårdsverket

Var tionde på Naturvårdsverket, det vill säga 65 personer, har varslats om uppsägning. Anledningen är att regeringen har aviserat att myndighetens budget minskas inför 2025 på grund av att flera tillfälliga satsningar upphör

– Bedömningen är att vi behöver minska våra kostnader med 65 miljoner kronor jämfört med 2024. Det görs dels genom att minska på verksamhet motsvarande 65 årsarbetskrafter, dels genom annan sparsamhet, säger generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Samtliga avdelningar

Varslet omfattar samtliga avdelningar på Naturvårdsverket och påverkar båda kontoren, som finns i Stockholm och Östersund.

– De satsningar som löper ut rör framför allt stärkt arbete för hållbar plastanvändning och genomförandet av tre nya EU-direktivsuppgifter med fokus på engångsplast, producentansvar för förpackningar och nedskräpning, säger Björn Risinger.

Effektiviseringar krävs

Vid sidan om minskningen av de tidsbegränsade satsningarna påverkas stödverksamheten mer än övriga avdelningar, eftersom kärnverksamheten behöver värnas. Effektiviseringarna krävs också för att säkra resurser för flera viktiga uppdrag framåt, enligt Naturvårdsverket.