70 björnar får fällas i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat att årets licensjakt på björn ska omfatta 70 individer. Antalet är en minskning jämfört med licensbeslutet i fjol, men en ökning av jaktuttaget om man väger in skyddsjakten.

Under våren har det fällts 20 björnar under skyddsjakt i Jämtlands län. Detta tillsammans med en licensjakt på 70 björnar är en ökning av jaktuttaget, vilket länsstyrelsen bedömer är nödvändigt för att minska problemen med skador.
Licensjakten får liksom tidigare år bedrivas vid åtel. Dock påpekar länsstyrelsen att man inte får använda hund (ta upp spår) vid åtel och att det måste finns en åtelansvarig och ett tillstånd från länsstyrelsen innan åteln anläggs.

Jaktområden
Liksom tidigare år är länet uppdelat i två jaktområden. Område 1 ligger söder om Europaväg 14 och där får maximalt 30 björnar fällas. Område två ligger norr om Europaväg 14 och där får maximalt 40 björnar fällas.
Båda dessa områden är uppdelade i en östlig och västlig del, där länsstyrelsen satt ett tak för avskjutningen i de östra delarna: Maxmalt hälften av respektive jaktområdes avskjutning får ske i de östliga delarna.