Cirka 82,5 miljoner kronor betalas ut till finska djurägare som drabbats av angrepp från stora rovdjur under förra året. Merparten går till renskötseln.
Foto: Shutterstock Cirka 82,5 miljoner kronor betalas ut till finska djurägare som drabbats av angrepp från stora rovdjur under förra året. Merparten går till renskötseln.

82,5 miljoner för finska rovdjursskador

Livsmedelsverket i Finland börjar i april betala ut ersättning för skador som de stora rovdjuren orsakat djurägare i Finland under 2019. Sammanlagt är det cirka 7,5 miljoner euro, cirka 82,5 miljoner kronor.

Alla skador, inklusive attacker som drabbar renskötare, ersätts fullt ut. Ersättningsbeloppen betalas ut något tidigare i år än tidigare år. 
Värdet av skador inom renskötseln uppgick till 6,9 miljoner euro, framgår det av en sammanställning från Viltcentralen.

Merparten gäller renskötseln
Över 90 procent av alla skador som de stora rovdjuren orsakar gäller renskötseln. Renskötarna är dessutom pressade av de svårigheter som coronaviruset medför när det gäller köttförsäljning till restauranger. 

Något mindre för 2019
Men den totala ersättningssumman på 7,5 miljoner euro är i år något mindre än tidigare. 2018 betalades det ut 7,7 miljoner euro. Ersättningen till renskötseln sjönk från 7,2 miljoner euro till 6,9 miljoner euro.  De skador på odling, djur och lösöre som stora rovdjur orsakade uppgick 2019 till sammanlagt cirka 0,6 miljoner euro.