Foto: Shutterstock Nu har information om tilldelning vid licensjakten på lodjur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorts.

83 lodjur får fällas i Mellansverige

83 lodjur får fällas under den kommande licensjakten i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Det innebär en ökning med fem djur jämfört med 2023.

Tilldelning lodjur 2024 (2023 inom parantes)

Dalarna: 17 (17)
Gävleborg: 30 (30)
Stockholms län: – (–)
Uppsala län: 10 (4)
Värmland: 6 (10)
Västmanland: 7 (7)
Västra Götaland: 6 (8)
Örebro: 7 (2)

Summa: 83 (78)

Under dagen har beskeden om tilldelning av lodjur under licensjakten 2024 meddelats av länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet – det vill säga i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Örebro, Värmland, Västmanland och Västra Götaland.

Störst tilldelning

I Gävleborg är tilldelningen störst med 30 djur, något som Simon Viklund, vilthandläggare kommenterar i ett pressmeddelande:

– Ett uttag på 30 lodjur syftar till att minska lodjursstammen mot länets förvaltningsnivå. Det görs för att vi ska kunna bibehålla låga skadenivåer, och för att ta hänsyn till de som lever och verkar i områden med stora rovdjur, säger han.

Sänkt antal djur

I Stockholms län kommer ingen jakt att genomföras, vilket var fallet också i år.

I Värmland sänks tilldelningen från årets tio lodjur till sex djur 2024.

– Ett uttag på sex lodjur syftar till att behålla stammen på länets beslutade förvaltningsmål på 12 föryngringar, cirka 75 individer. Det görs för att vi ska kunna bibehålla låga skadenivåer, och för att ta hänsyn till de som lever och verkar i områden med stora rovdjur, säger vilthandläggare David Höök.

För övrigt var det bara i Västra Götaland som tilldelningen också sänktes – från åtta till sex lodjur.