Advokater rustar för att stoppa vargjakt i USA

Just nu räknar jägarna i norra USA dagarna till den kommande vargjakten. Samtidigt smider jaktmotståndarnas advokater planer för att blockera vargjakten. Just nu inväntas besluten i Idaho, där jaktlicenserna börja säljas 31 augusti – och därmed blir också detaljerna kring jakten kända, rapporterar tidningen Missoulian.

Frågan i norra USA, speciellt i staterna Montana och Idaho, är om det kommer att bli en jaktsäsong på varg, vilket möjliggjordes i våras när USA tog bort vargen från hotlistan och överförde ansvaret för vargförvaltningen till de lokala naturvårdsmyndigheterna.
Men även förra året gjordes ett försök att införa jakt på varg, som i sista minuten stoppades av vargskydds-advokaterna.
– Vi avvaktar beskeden från Idaho och vi är beredda att ta frågan till domstol, konstaterar Jenny Harbine, advokat hos EarthJustice, som är en sammanslutning av 13 miljöorganisationer, vars bedömning är att regionens 1600 vargar är för få för att tåla jakt.

Blockerade beslutet
EarthJustice lyckades förra året blockera regeringens beslut att överlåta vargförvaltningen till de lokala myndigheterna i Montana, Idaho och Wyoming förra året.
Hos Montana FWP-myndighet (Fish, Wildlife and Parks), där den kommande vargjakten är högaktuell, är inställningen en annan: Där anser man att vargen är mogen att förvaltas och jagas i likhet med andra större predatorer, som pumor och björnar.

Tilldelningen kunde ha varit större
– Vi kommer att jobba för att det ska bli en jaktsäsong på varg i höst så länge inte domstolen säger något annat, meddelar Carolyn Sime på Montana FWP.
I Montana bestämde man att 75 vargar vid höstens jakt var en lämplig siffra, men enligt Sime kunde man lika gärna ha gett tillstånd för över 200 vargar. Inställningen hos Montana FWP var emellertid att vara restriktiv och försiktig första året.
I viss mån ser myndigheten också hösten jakt som ett försök. Bland annat vill man vill se hur effektiva de lokala jägarna är med sin traditionella jakt. Tidigare fick bara statens egna jägare avliva varg och då fick man använda all modern teknik, inklusive helikopter.

Fälla bättre än jakt
I delstaten Alaska, där vargpopulationen är betydligt större, har reguljär vargjakt pågått i decennier och där har myndigheterna en mer avspänd attityd.
I Alaska planerar man numera att minska vargpopulationen med 30–35 procent årligen och talesmannen för Alaska FWP, Gino Del Frate, menar att en vargstam som i övrigt har goda levnadsförhållanden och gott om mat återhämtar sig snabbt, trots kraftig avskjutning.
Erfarenheten från jakten i Alaska är att man når bättre jaktresultat med fällor än med traditionell jakt med skjutvapen.
– Vartefter Montana får mer erfarenhet av vargjakt kommer de säkert att bedöma vilka jaktmetoder som är lämpligast, eller om de helt enkelt ska öka tilldelningarna, säger Del Frate.