Aggressiv älg söks av jägare

I Guldsmedshyttan, Örebro län, har boende klagat till kommunen att en älgko håller till bland husen och gör utfall mot människor, skriver Lindenytt.

Guldsmedshyttan hör till Lindesbergs kommun och de boende har vänt sig till kommunen med en skrivelse där de vädjar om hjälp med den älgko som attackerar människor. De skriver att de inte längre vågar låta barn leka själva utomhus på grund av den arga älgkon.
Kommunen har lämnat över frågan till kommunens skyddsjägare, som inledningsvis ska göra en bedömning av älgkon. Om det konstaterar att den behöver avlivas så kommer skyddsjakt att utföras.