Det dröjde till elfte timmen, sedan slog kammaråklagare Lars Magnusson till och överklagade delar av den friande Hedindomen.
Foto: Mostphotos/Roland Magnusson Det dröjde till elfte timmen, sedan slog kammaråklagare Lars Magnusson till och överklagade delar av den friande Hedindomen.

Åklagaren om beslutet att överklaga

Kammaråklagare Lars Magnusson överklagar delar av den friande domen mot Karl Hedin. Till Jakt & Jägare säger han att det var långt ifrån ett självklart beslut, först i dag på morgonen bestämde han sig.

Kammaråklagare Lars Magnusson säger till Jakt & Jägare att det inte var självklart att överklaga tingsrättens dom.
– Jag funderade länge, det var mycket att överväga. Jag har vägt för- och nackdelar med att vinna framgång med samtliga åtalspunkter eller bara någon, jag har diskuterat med mina kollegor.
Varför väntade du till sista dagen?
– Att det är den sista dagen säger egentligen inget. Fram till dess kan man ju ändra sig. Jag ändrade mig för sista gången i morse. I princip kan jag ändra mig ända fram till klockan 24 i natt.
Finns möjligheten att du ändrar dig igen?
– Nej, nu blir det inga fler ändringar.
Du överklagar bara händelsen den 26 oktober 2018 då Karl Hedin befann sig i en skog och du hävdar att han jagade varg. Varför går du inte vidare med huvudvittnenas utsagor som tingsrätten förbjöd dig att lägga fram inför rätten?
– Det hade varit intressant att få höra hovrättens bedömning också om dem. Men jag gjorde bedömningen att det finns en större osäkerhet med att anföra förundersökningsprotokoll då personerna inför rätten säger något annat. Jag hade inte haft lika stor chans med det.
Kommer hela rättegången att göras om?
– Nej, man kommer att spela upp förhören med de här tre personerna som det är fråga om (bland andra Karl Hedin, reds. anm.). Sedan lutar jag mig mot skriftlig bevisning om sådant som påstods skulle visa Hedins politiska åsikt, eller vad tingsrätten nu skrev. Jag hävdar ju att det alltid kan vara av intresse att utreda motiv.
Hur upplever du det stora allmänintresset?
– Det saknas ju inte dramaturgi, som någon uttryckte det. Sedan är det ju inte så många som uttalar sig i sociala medier som är speciellt insatta.