Foto: Shutterstock "Vi har vargar som rör sig i området hela tiden, observationerna är många", säger vilthandläggare Magnus Lundmark.

Akutanalys av dna efter vargangrepp i Kronoberg

Tre får har nyligen dödats vid två vargangrepp i västra Kronobergs län. Nu har länsstyrelsen skickat dna-prover på akut analys för att fastslå vilken varg det gäller.

Den 2 januari angreps och dödades två får av varg i Hallaryd. I måndags var det dags igen då ett får dödades av varg på en gård i Traryd 18 kilometer från den första angreppsplatsen.

Det normala

– Efter bara en attack är det normala att man inte skickar in prover för analys direkt. Men nu har det varit så mycket häromkring under en tid att vi valde att skicka in dna-prover för akut analys, säger Magnus Lundmark, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Han tillägger:

– En hypotes är att det är samma varg som orsakat båda angreppen, men ingenting tyder på att det är den varg som skyddsjakten i Blekinge handlar om.