Alcalá till attack mot Jägareförbundet

Juristen och debattören Jesús Alcalá går till attack mot Jägareförbundet och deras tjänstemän Gunnar Glöersen och Daniel Ligné. I en debattartikel i Dagens Nyheter vänder sig Alcalá bland annat mot att de båda kritiserar svensk rovdjurspolitik och varnar för illegal jakt samtidigt som förbundet får 50 miljoner för det allmänna uppdraget.
”Detta är en påminnelse om det omöjliga att låta ett särintresse verka som ett ombud för det allmänna”, skriver Jesús Alcalá.

Han gör ett nummer av att Jägareförbundet av staten får tillbaka drygt 50 miljoner kronor av de pengar som svenska jägare betalat in när de löst statligt jaktkort. Jesús Alcalá kallar det bidrag.
”Uppdraget innefattar att vara ett slags statlig folkupplysnings- och rådgivningsbyrå. För det erhållna bidraget ska Jägareförbundet tillhandahålla ””objektiv information” i jaktfrågor. Informationen ska ges till allmänhet och markägare, till jägare och myndigheter och den kan uttryckas i form av ”objektiva yttranden” i enskilda ärenden, exempelvis vapenärenden”, skriver Alcalá.

Vänder sig mot bloggarna
Han vänder sig mot att Jägareförbundets tjänstemän, bland andra biträdande riksviltvårdskonsulent Daniel Ligné och rovdjursexpert Gunnart Glöersen, kritiserar den svenska rovdjurspolitiken i sina personliga bloggar på förbundets hemsida. Alcalá kallar dem för ”slagfält”.
Daniel Ligné anklagas bland annat för att vara ”fascinerad av the italian way”, vilket är ett slangutryck för illegal jakt. Den som läst Lignés bloggar vet att han varnar för illegal jakt men tar avstånd ifrån den.

Kritisk kanonad
I kanonaden av kritiska synpunkter verkar Alcalá också vara bekymrad över att Daniel Ligné räknat ut vad vargstammen kostar den svenska jägarkåren i utebliven jakt – och att han tagit med sin sjuårige son på grävlingsjakt,
”Jägareförbundet har inrättat en Framtidsfond vars medel bland annat ska användas till att få ungdomar att jaga. I presentationen av fonden slås en grundhållning fast: ”att jaga är att leva”. Jag är övertygad om att vi är många som inte vill se det allmänna förknippat med ett sådant förhållningssätt”, skriver Alcalá.
Jakt & Jägare har inte lyckats nå Ligné för en kommentar.

”Komiskt”
Gunnar Glöersen lyfts fram i debattartikeln för att han inte drar sig för att kritisera regeringen, svensk vargpolitik, Naturskyddsföreningen, ledarskribenter och vargkramare. Alcalá pekar bland annat fram att Glöersen kritiserat utländsk inblandning i svensk vargpolitik.
”Och dagen efter att rovdjursutredningens offentliggjort sitt betänkande anklagade han (Glöersen, redaktionens anmärkning) utredningen för att inte tänka svenskt. Man var styrd av utländska naturvetare: två finnar, en dansk och en amerikan”, skriver Alcalá.
– Jag kan faktiskt inte tycka annat än att hela debattinlägget är komiskt. Till och med miljöministern har kritiserat EU:s inblandning i svensk vargpolitik, men jag ska tydligen inte få göra det. Men det är inte mig man är ute efter, utan förbundets allmänna uppdrag, säger Gunnar Glöersen.
Han vill inte ytterligare kommentera saken, utan hänvisar till att Svenska Jägareförbundets ledning kommer att svara.

Läs hela debattartikeln av Jesús Alcalá här