Älgar med hudangrepp

Sedan i oktober har älgar med omfattande skador i huden skjutits eller avlivats. Forskarna har inte kommit på vad angreppen beror på och efterlyser fler prover från drabbade älgar.

Ett 30-tal rapporter om älgar med hudangrepp har kommit in sedan i början av oktober. Till en början var det medelålders och äldre tjurar som var drabbade, men nu har även yngre tjurar med skador hittats. De drabbade älgarna har hittats i exempelvis Småland, Nyköping, Hallsberg, Ronneby och Öland.

Har inte hittat orsaken

På Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har det fram till nu kommit in två hela tjurar med angrepp och prover från åtta andra.
– Vi har tagit en mängd prover på det inkomma materialet men kan i dagsläget inte fastslå vad som orsakat angreppen. Vi har tittat efter bakterier, parasiter och förekomst av hjortlusfluga. Flera prover visar på kronisk inflammation och förekomst av lusflugor. Några prover visar på skabbdjur och bakterier som stafylokocker och colibakterier, berättar Karin Bernodt på SVA för Svensk Jakt.
Behöver mer prover
För att lösa gåtan med älgarna med hudangrepp vill SVA ha in fler prover från drabbade älgar.
Det som ska skickas in för undersökning är:
• Tre hudbitar från infekterat område, stort som ett A4-papper. Det är viktigt att man får med övergången mellan frisk och sjuk hud.
• Öronen skärs av vid basen.
• Bit av mjälte, cirka tio centimeter.
• Bit av lunga, cirka tio cenimeter.
• Bit av lever, cirka tio centimeter.
• Blodprov i ett rör om det är möjligt.
Älgen ska även fotograferas från båda sidorna och en skiss som beskriver skadornas utbredning är också till hjälp.
För mer info, ring Viltsektionen på SVA, tel: 018-67 40 00, och prata med dagens telefonveterinär.