Älgbrist i Riala?

Jägarna i Roslagen som påverkas av Rialareviret menar att vargarna nu börjar orsaka brist på älg. Många döda älgar har hittats.
Från länsstyrelsens håll är man däremot försiktig att lägga allt ansvar på vargen. 
– Eventuella brister på älg i Riala beror delvis på jägarna, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholm, till SR P4 Stockholm.

I går drog älgjakten igång i Roslagen, som på många andra håll i landet. Men jägarna har märkt att vargarna i Rialareviret numera tar mer älg, i stället för rådjur.
– Vi har hittat flera kadaver. När vi är ute och jagar på hösten hittar vi fler kadaver än vad vi ser levande älgar. Det är ingen rolig utveckling, säger Patrik Nilsson, ordförande i älgskötselområde Norrtälje södra, till Sveriges Radio P4 Stockholm.
Dessutom är vargarna i Riala oskygga, och Patrik Nilsson tror att det på sikt är nödvändigt med jakt på varg också.
– Som det är nu så springer vargen runt hus. Så länge vargen inte är skygg för människan är det ohållbart, säger han till SR P4 Stockholm.

”Beror på både vargen och jägarna”
Enligt Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholms län, kan man inte skylla en eventuell älgbrist bara på vargen.
– Man får titta på det sammantaget. Det beror både på vargens predation på älg och jägarnas uttag på älg under jakten, säger hon till SR P4 Stockholm.
Hanna Dittrich Söderman menar att det finns en till två vargar i Rialareviret just nu, och det är inte ovanligt att vargar jagar älg. Jägare brukar även vara duktiga på att dra ner på jakten på älg för att kompensera det vargen tar.
– Jaktlagen har dragit ner på älgavskjutningen därför att man varit rädd för att vargen tar ut så mycket älg så att älgstammen ska långsiktigt gå ner. Då har man valt att  minska avskjutningen mer än vad som behövs för att komma i balanserat läge, säger Hanna Dittrich Söderman till radion.

”Älgstammen kan fortsätta vara stark”
Att vargarna tar älg i stället för rådjur, tycker Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, inte nödvändigtvis behöver utgöra en fara för älgstammen.
– Har man en stark stam och får in ett vargrevir så kan den fortsätta vara ganska stark trots en vargetablering. Det som är den absolut största påverkan är på människorna som bor på landsbygden och på jakten som sådan. Det gör det väldigt svårt, ibland omöjligt, att släppa hundar och det försvårar älgjakten väldigt mycket, säger Per Zakariasson till SR P4 Stockholm.