Älgdöden blir fråga på toppnivå

Älgdöden i södra Sverige blir nu en fråga på toppnivå. Miljödepartementet tillsätter en expertgrupp som ska studera problemet, berättar P4 Kronoberg.

Älgar dör i Blekinge, älgkalvar stryker med på Öland.

– Det är ju en typisk larmsignal som man måste ta på största allvar. Det kan ju bero på naturliga orsaker, det kan vi aldrig utesluta. Men det kan också bero på de miljöproblem som Östersjön och Östersjöns omland lider av, säger Anders Turesson.

Helhetsgrepp
Han är huvudsekreterare i Miljöforskningsberedningen som kommer att ingå i departementets expertgrupp. Planen är att få ett helhetsgrepp kring frågan om älgdöden.

– Dels vad det här kan bero på och om det finns någonting man kan göra men också om vi har tillräckligt med forskning och miljöövervakning för att förstå skeendena tillräckligt, säger Anders Turesson till P4 Kronoberg.