Älgförvaltningen utvärderad

Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdrag att utvärdera systemet för lokalt förankrad, adaptiv och ekobaserad älgförvaltning, som infördes 2012. Det ingår även att föreslå förändringar tillsammans med länsstyrelserna för att snabbare nå målen med den nya älgförvaltningen.

Naturvårdsverket har nu slutfört värderingen som visar att älgförvaltningen fungerar bra i stort.
– Sammanfattningsvis är det mycket som är bra i älgförvaltningen. I uppdraget fokuserar Naturvårdsverket på det som behöver förbättras och vi har identifierat tre viktiga områden: utbildning, finansiering och IT-system, berättar Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Utbildning och kunskap är viktigt
Naturvårdsverket hade även i uppdrag att föreslå förbättringar. De har konstaterat att utbildningsinsatser är att avgörande betydelse för att samverkan och förankring inom älgförvaltningen ska fungera och därför bör utökas. Dessutom är tillgången till bra kunskapsunderlag är en viktig del för en adaptiv förvaltning och därför bör frågan om ett samlat IT-system utredas. Kostnaderna för älgförvaltningen har synliggjorts och ökat och det gör att finansieringen behöver ses över.
– Det är också viktigt att vi får en långsiktig och stabil finansiering, gärna med öronmärkta medel för att en adaptiv älgförvaltning ska fungera bra, avslutar Christer Pettersson.