Älgen är en finsmakare som vill ha varierad kost.
Foto: Shutterstock Älgen är en finsmakare som vill ha varierad kost.

Älgkalvar svälter i brist på lövskog

På några år har älgkalvarnas slaktvikt sjunkit med ungefär tio kilo. Till stor det för att det saknas lövskog. Om trenden ska kunna brytas måste det ställas krav på markägarna, anser Hans Haraldsson på Skogsstyrelsen i Kronoberg.

En normalviktig kalv ska, enligt skogskonsulent Hans Haraldsson, väga omkring 70 kilo. Men år 2017 låg slaktvikten på 56 kilo. Och anledningen till att älgarna svälter är bristen på lövskog.
Hans Haraldsson förklarar att älgen är en finsmakare som vill ha varierad kost enligt tallriksmodellen. Men eftersom rådjur och vildsvin äter löv och andra örter blir det bara tall kvar till älgen. Det i sin tur gör att tallen blir hårt betad av en allt hungrigare älgstam.

”Vi måste röja rätt”
Om trenden med låga slaktvikter ska kunna brytas måste det ställas krav på markägarna, anser Hans Haraldsson.
– Vi måste skapa mera foder genom att börja röja rätt. Vi måste också balansera stammen till det foder som vi har. Vi måste ha så mycket foder så att alla djur kan bli mätta, säger han i SVT Nyheter Småland.