Tidigare år då det har varit väldigt varmt i början av sommaren har en tredjedel av älgkalvarna dött före den första september.
Foto: Anders Johnsson/Mostphotos Tidigare år då det har varit väldigt varmt i början av sommaren har en tredjedel av älgkalvarna dött före den första september.

Älgkalvsdöd efter extremvärmen

När älgjakten drar i gång i september kommer skötselplanerna troligtvis att behöva revideras. För många älgkalvar kan ha dött till följd av sommarens extremvärme, som också kan påverka älgkornas brunst.

– Det vi har sett under tidigare år när det varit väldigt varmt under de första sommarmånaderna är att en tredjedel av kalvarna dör innan den första september. För hela stammen innebär det att det blir färre kalvar och de som överlever blir inte så stora utan väger lite, förklarar Göran Ericsson som är professor i viltekologi vid SLU i Umeå i SVT Nyheter Västerbotten.
Det i sin tur innebär även att kalvarna får svårare att klara den kommande vintern.

Mindre mottagliga för brunsten
Torkan får också en negativ effekt på kornas möjlighet att para sig och få nya kalvar nästa år.
– Det kostar energi att fortplanta sig. Först ska kon överleva och med den skrala tillgången på foder har nästan all energi gått åt till att söka föda och korna har blivit magrare och mindre mottaglig till brunsten. Jag kan tänka mig att en del kor som fått tvillingkalvar i år, inte kommer att para sig eller brunsta under hösten eller så brunstar de senare. Följden blir att inga kalvar föds eller så föds de mycket senare nästa år, säger Göran Ericsson.