Alla fällda vargar i Norge från Sverige

I år har hittills 12 vargar dödats i Norge. En av dem dog i en tågolycka, medan de andra sköts. DNA-analyser visar att tio vargar hade kommit från svenska revir och två från gränsrevir.

– Vi kan spåra vargars ursprung genom DNA-analyser och jämföra dem med tidigare resultat. Vi får många frågor från olika håll om var vargar som fälls eller dör av andra orsaker kommer ifrån, och resultaten visar att samtliga 12 vargar har kommit österifrån in i Norge. De flesta har vandrat flera tiotals mil från deras födelserevir, säger Morten Kjørstad på Rovdata, i en nyhetsartikel.
De två som kom från gränsrevir kom från DalsEd-Halden respektive Djurskog, som båda sträcker sig över gränsen mellan Norge och Sverige.

Ser tydliga vandringsmönster
Det är vanligt att vargar som fötts i öst vandrar västerut och tvärtom.
– Vi ser ett tydligt mönster på att vargar som lämnar sitt födelserevir vandrar in mot centrum av bestånden som är i södra Sverige. Här är det tätast med varg. Därefter fortsätter många vandringen, förmodligen för att de inte hittar något ledigt revir eller en partner, berättar Morten Kjørstad.

Gemensam DNA-databank
DNA-analyser är i dag en viktig del av arbetet med att övervaka vargbeståndet i södra Skandinavien. Arbetet sker på samma sätt i både Norge och Sverige, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera vargar som vandrar över gränsen.
– Vi har ett tätt samarbete med svenskarna och i år har vi avslutat ett omfattande arbete med att samla alla DNA-data på vargarna i de båda länderna i en gemensam databas, säger Øystein Flagstad, genetiker på Rovdata.
DNA-analyserna gör det också möjligt att kartlägga släktskapet mellan vargarna som finns i södra Skandinavien.