”Alla på Grimsö är jägare”

Regionansvarige för Rovdjursföreningen i Östergötland, Sven-Olov Löfgren, litar inte på Grimsös forskare. I ett webb-TV-inslag hos Norrköpings Tidningar dömer han ut dem som ”jägare”.

– Ska man kritisera forskning ska man peka på vad som är fel i forskningen och inte komma med sådan svepande kritik, säger chefen på Grimsö, Henrik Andrén.

Det var i veckan som Norrköpings Tidningar sammanförde LRF-basen i Östergötland, Peter Borring, och regionansvarige för Rovdjursföreningen i länet, Sven-Olov Löfgren, i en TV-debatt på webben. Ämnet var förra veckans besked från Naturvårdsverkets tjänstemän, som föreslår 380 vargar, och miljöminister Lena Eks mål att hon ska jobba för 180 vargar.

Sven-Olov Löfgren förklarar inledningsvis i debatten att han inte tror att vargarna klarar sig om det bara ska vara 180.

”Har gått jägarna till mötes”
– De kan inte reproducera sig på 180 stycken, det är alldeles för lite, säger Löfgren.

Han menar att miljöministern här gått ”jägarna” till mötes.

– Jättesnyggt tycker hon själv. Men jag tror inte EU ställer upp på det här, säger Löfgren om miljöministerns inriktning.

LRF-ordförande Peter Borring påpekar då att siffran 180 stöds av forskare på Grimsö, som vetenskapligt visat vad som går åt för en vargstam med den numerären.

”Alla på Grimsö jägare”
– De säger att med rätt förstärkningsåtgärder av genetiken, där man för in nya gener, så kan man klara det här med 200 individer. Men då krävs det en aktiv förvaltning med rätt genetisk förstärkning, säger Peter Borring i TV-inslaget i Norrköpings Tidningar.

Då svarar Rovdjursföreningens regionansvarige i Östergötland, Sven-Olov Löfgren:

– För det första är Grimsös alla människor som jobbar där uppe jägare. Jag förstår att de går på det här.

En grov anklagelse. Grimsös forskare är underställda Statens Lantbruksuniversitet och måste underordna sig ett strikt akademiskt regelverk. Där är kravet att alla data och alla forskningsresultat ska kunna kontrolleras av vem som helst. Det står var och en fritt att tränga in i beräkningsgrunderna och slå hål på argumentationen. Men det gör inte Sven-Olof Löfgren, utan han dömer ut Grimsös forskning som falsk med motiveringen att alla som jobbar där är ”jägare”.

Vanlig kritik när siffrorna inte passar
Chefen på Grimsö, professor Henrik Andrén, framhåller att det påståendet är felaktigt.

– Skulle man titta närmare på saken visar det sig nog att minst lika många är medlemmar i Naturskyddsföreningen eller Rovdjursföreningen, säger Henrik Andrén.

Han är så van vid ovederhäftig kritik att han inte längre orkar bli upprörd, säger han.

– Det är väldigt vanligt att vi forskare får kritik när vi kommer med uppgifter som inte passar människor. Ska man kritisera forskning ska man visa vilka data och uppgifter som är fel och inte komma med svepande kritik, säger Henrik Andrén.

Han framhåller att forskare som skulle försöka driva igenom falsk forskning skulle avslöjas omedelbart. Sådant är systemet, eftersom det står var och en fritt att pröva de uppgifter som läggs fram.

– Falsarier skulle avslöjas direkt, säger Henrik Andren.

Så visar Grimsöforskarna sina rön
Men hur kan det då komma sig att forskare vid Stockholms universitet säger att vargarna måste vara långt fler än de 180, som miljöminister Lena Ek tycker är ett bra förslag? Jo, det visar Grimsös forskare i en bilaga som skickades ut med pressmeddelandet från Naturvårdsverket : ”komplettering till vargförvaltningsplanen”.

I det diagram, som återges i bild här nedanför, visar Grimsöforskarna exakt hur många nya vargar det behövs per generation vid olika storlekar i vargstammen.

Notera att förslaget från Naturvårdsverkets tjänstemän, 380 vargar i Sverige, bygger på införsel av sju nya vargar var tionde år. Konstatera också att en stam på 180 vargar bygger på införsel av åtta nya vargar. Det skiljer alltså en varg mellan förslagen.

Och då handlar det om vargar som människan i många fall måste sätta in.

Vill inte kommentera
Sven-Olof Löfgren har alltså rätt i en sak: 180 vargar klarar sig inte utan mänsklig inplantering. Men det gör inte heller 380 vargar. Och det skiljer en varg mellan förslagen.

Jakt & Jägare har talat med Sven-Olov Löfgren och han vill först inte gå med på att han sagt som han gjort i webb-TV hos Norrköpings Tidningar. Sedan ändrar han sig och vidhåller att ”i stort sett alla forskare på Grimsö” är jägare.

Men Sven-Olov Löfgren vill inte utveckla saken vidare utan hänvisar till att han får främmande och lägger på luren.

”Desperata argument”
LRF-ordföranden i Östergötland, Peter Borring, är inte överraskad över Löfgrens uttalanden.

– Jag är inte förvånad att de jobbar med sådana desperata argument. Det tilltalar säkert hans anhängare som tänker ”jaha, är alla forskare på Grimsö jägare, ja då kan man ju inte lita på dem”. Diskussionen fortsatte när kameran inte gick längre och då frågade jag honom om han verkligen kunde döma ut forskare på Grimsö med argumentet att de var jägare. Men då svävade han på målet, berättar Peter Borring.

Som vargdebattör upplever Borring att den genomsnittliga kunskapsnivån och hederligheten är låg på bevarandesidan.

”…då är det lätt…”
– De säger att de är stora naturälskare och jag förstår att de kanske får samma kick av att se en varg i det fria som jägaren får när han står på pass och en stor älg kommer fram. De respekterar jag. Men har man aldrig överhuvudtaget behövt grubbla över de negativa konsekvenserna, och inte har mer kunskap, är det lätt att inta en ståndpunkt för många vargar, säger Peter Borring.

Se webb-TV-debatten som artikeln handlar om här.