Det är nu klart att Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien tillåter ammunition ombord på flyget.
Foto: www.fotoakuten.se Det är nu klart att Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien tillåter ammunition ombord på flyget.

Ammunition på flyget tillåts i tio länder

Enligt det nordiska samarbetsorganet för jägare, Nordisk Jægersamvirke, är det nu klarlagt att minst tio europeiska länders flygbolag tillåter ammunition ombord på flygplan.

EU har sett över reglerna för flygsäkerheten. En av avsikterna var att rensa upp bland regler som förbjuder till exempel skateboards och golfklubbor. I samband med den nya förordningen befarade de europeiska jägarorganisationerna att ammunition skulle förbjudas – till och med som incheckat lastrumsbagage.
Jakt & Jägare skrev om detta för en månad sedan: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=419527. 

Både Transportstyrelsen och SAS slog då fast att det inte ställs några hårdare krav på ammunition ombord på flygplan. Det är en fråga som är upp till flygbolagen själva.

Kollat med flygbolagen
De europeiska jägarorganisationerna inom Face och Nordisk Jægersamvirke uppmanande emellertid ländernas jägarorgansiationer att kolla upp saken med flygbolagen. Enligt ett pressmeddelande från Nordisk Jægersamvirke är det nu klart att Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien tillåter ammunition ombord på flyget.
I ett svarsbrev från Eckard Seebohm, Europakommissionen, bekräftar han till Face att det är upp till flygbolagen och länderna själva att utforma – eventuellt behålla de gamla – reglerna för flygtransport av ammunition.