FOTO: LISELOTTE BOSTRÖM/MOSTPHOTOS Oron är stor bland de boende som hoppas på skyddsjakt i förebyggande syfte.

Ansökan om skyddsjakt på varg i Ockelbotrakten

Katter saknas och de boende i området är ”oroliga, otrygga och stressade”. Nu ansöker grannarna om skyddsjakt på varg enligt paragraf 23 b i jaktförordningen – med hänvisning till den stora risken för framtida skada.

Det är boende i Ockelbo kommun som ansöker hos länsstyrelsen i Gävleborgs län om skyddsjakt på en varg som rör sig nära människor och boskap i trakten.

Tar två veckor

– Vi har som regel att ett beslut ska tas inom två veckor, vi har precis fått in ansökan så det dröjer lite, säger Simon Viklund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

I ansökan står bland annat att en ”oskygg varg rör sig regelbundet i och runt gårdarna i Norrbo/Mo med omnejd”.

Oskyggt beteende

Vargen ”uppvisar ett oskyggt beteende. Springer undan en bit vid skrämselförsök. Återkommer regelbundet till samma platser”.

Förutom att ett antal katter saknas har inga rapporter om skador på tamdjur kommit in. Men personerna bakom ansökan hänvisar till paragraf 23 b i jaktförordningen som öppnar för möjligheten att beslut om skyddsjakt kan fattas i preventivt syfte.

Från känt revir

Dessutom understryker man att om ett spillningsprov visar att den aktuella vargen kommer från Tönsen- eller Björnåsreviret kan det inte vara ett skäl till att avslå ansökan:

”Att ta bort en av dessa individer för att förhindra skada kan omöjligt skada artens genetiska status. Mot bakgrund av det totala antalet vargar som nu finns i Sverige så finns inga argument för avslag av denna ansökan.”