En gps-karta visar hur drev- och ståndjobbet gått fram i terrängen när en björnhund genomfört ett jaktprov på frilevande björn.
En gps-karta visar hur drev- och ståndjobbet gått fram i terrängen när en björnhund genomfört ett jaktprov på frilevande björn.
Förutom drevkartan via gps-halsbandet används filmsekvenser som björnhunden själv filmar med en kamera som finns i ett fack på hundvästen.
Förutom drevkartan via gps-halsbandet används filmsekvenser som björnhunden själv filmar med en kamera som finns i ett fack på hundvästen.

”Äntligen jaktprov på frilevande björn”

Plotthundklubbens ordförande om en milstolpe

– Äntligen är det klart för jaktprov på frilevande björn.
Johan Öhman, ordförande i Plotthundklubben, är glad över att flera års arbete med att få jaktprov på frilevande björn har gett resultat

– Nu kan samtliga hundraser och korsningshundar med tävlingslicens starta sin hund officiella jaktprov på frilevande björn, skriver han i ett pressmeddelande,
Provet bygger helt och hållet på modern teknik med både kamera och gps på hunden.
– Det som skiljer sig mest från tidigare jaktprov är att jaktprovet bedöms i efterhand och utförs helt utan domare i skogen, sammanfattar basen för plottklubben.
Föraren anmäler sin hund till jaktprov minst 14 dagar före släpp. Dagen hunden ska släppas i ett björnspår sänds ett sms till provledaren.

Gps-fil och minneskort från filmkameran

Efter genomfört jaktprov skickar hundföraren sitt jaktprovsprotokoll med gps-fil och minneskort från hundkameran. Det insända granskas av tre domare i provgruppen som även prissätter hundens prestation.
– Under våren 2017 kommer vi inom klubben att utbilda fler domare, meddelar Johan Öhman.
Under två år har det inofficiellt testats ett tiotal hundar. Tre olika raser har varit representerade: plott, finnstövare och jämtar.
– Eftersom en bra björnhund ska göra samma sak vid björnkontakt bedömer vi att deras arbeten går att bedöma utifrån samma mall, kommenterar Johan Öhman.

Kennelklubben står bakom
Kennelklubben (SKK) har varit delaktig under hela processen med utformning av upplägg och föremål för bedömning.  Efter årsskiftet kommer jaktprovet att stambokföras av Kennelklubben.
Provet är nu hos SKK för att redigeras och kommer senare att finns tillgängligt på både SKK och Plotthundklubbens hemsida.
– Om man jämför de olika konstlade björntesterna som finns idag med detta prov är den stora skillnaden att man här verkligen testar alla moment som en björnhund måste klara av för att det ska fungera i skogen. Jag skriver själv under på att en hund som presterar ett förstapris på Plotthundklubbens björnprov är en fungerande björnhund i skogen, deklarerar Johan Öhman.