APU-medlem fälld för stopp på väg

APU-aktivisten Christer Hofström har dömts till böter i Norrtälje tingsrätt för att han stannat med sin bil på motorvägen mot Norrtälje för att laga ett staket.
APU-medlemmarna går ständigt ut med påståenden om att jägare, markägare och boenden i Rialaområdet begår allehanda olagligheter men har inte kunnat visa på något brott som gått till åtal. På senare tid har gruppen börjat åka runt och ”laga” viltstängsel som någon klipper sönder och det var i samband med detta han stannat på motorvägen.

Det var i maj i år som APU-bilen stannade på motorvägen där ett viltstängsel var uppklippt.
Viltstängslen längs Norrtäljevägen och angränsande vägar saboteras ofta av någon eller några och APU-arna har självpåtaget börjat åka runt och ”laga” staketen. Jakt & Jägare skrev om händelsen här.
Verksamheten är inte uppskattade av Svevia, som har till uppgift att sköta staketen, då APU-aktivisternas tilltag innebär att Svevias personal får svårt att hitta var staketen är trasiga när APU har varit framme och gjort provisoriska lagningar.

”Olagliga lampor”
Vid det aktuella tillfället hade Christer Hofström, som numera ingår i ledargruppen för APU, stannat med sin bil på E 18 när en polispatrull fick se sällskapet. Förutom att det är stoppförbud på motorvägen reagerade polispatrullen på att Hofströms bil var utrustad med ett slags amerikanskt blinkande ”polisljus” som är förbjudet i Sverige.
Bilen, en amerikansk stadsjeep, var förutom de olagliga blinkljusen. utrustad med stora APU-dekaler.
En trafikpols kallades till platsen och han berättade följande för Jakt & Jägare i samband med händelsen:
– Vi gjorde en flygande inspektion på bilen med blinkljuset och konstaterade att lamporna var olagliga. Dessutom fick förare inte stå med bilen på vägen då arbete vid väg är skyddsklassat. Han hade varken utbildning eller utrustning för det.
Christer Hofström fick ett föreläggande att snarast plocka bort de olagliga blinklamporna samtidigt som han rapporterades för att ha stannat på motorvägen.

Hävdar nödsituation
Han vägrade dock att acceptera böterna utan hävdade att det förelåg ”en nödsituation” och därför hade han rätt att stanna på motorvägen. Därför gick ärendet till tingsrätten.
Där berättade polisen att det inte är privatpersoners sak att laga viltstängslen utan det är Svevia som sköter reparationerna gör vilket man gör så fort som möjligt.
Han berättade vidare att även om det funnits anledning för APU-medlemmarna att ägna sig åt staketet hade gått bra att åka en annan väg, ställa bilen och gå längs en grusväg.
– Det är nästan ingen omväg alls att åka till platsen på detta sätt, förklarade polisen i rätten.

1 200 i böter
Christer Hoftström vidhöll dock att det var ett ”nödläge” och att han därför hade rätt att stanna på motorvägen, en uppfattning som inte delades av tingsrätten som skriver:
”Nödregeln berättigar dock inte den enskilde att göra ingripanden som det tillkommer myndighet att verkställa, i andra fall än när särskilt starka skäl därtill föreligger.I förevarande fall är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ansvarar för att laga sönderklippta eller trasiga viltstängsel.”
Tingsrätten dömde Hofström till böter för att han olagligt stannade på motorvägen. Enligt APU:s hemsida kommer han att överklaga domen. Hofström ska böta 1 200 kronor. Robinsonkändisen och förre s-politikern Jan Emanuel Johansson har lovat att betala boten.