APU samarbetar med PTP?

Mordhot, kränkningar och uppmaningar till sabotage mot jägare och andra som opponerat sig mot vargpolitiken är budskapet på websidan P.T.P.org.
Mycket tyder nu på att personer inom APU arbetar för att hjälpa PTP med att ta fram uppgifter, något som APU-företrädaren Lena Laird varken vill bekräfta eller dementera.
– Jag vill inte diskutera det här med den här tidningen, säger hon.

Det förefaller som om att organisationerna som PTP och APU har ett betydligt närmare samarbete än vad som tidigare varit känt.
Att APU har kopplingar till andra extrema organisationer är känt sedan tidigare. APU har bland annat länkar till Wolf Armys sida där ex-nazisten och styrelseledamoten i organisationen, Jonny Höglin, rappar om hur många kulor jägarna ska få i huvudet, något Jakt & Jägare skrivit om tidigare.
På sociala medier har Höglin även raljerande beskrivit hur han vill tortera meningsmotståndare och han har då varit ivrigt påhejad av APU-aktivister.
APU har även länkar till Rovviltets röst, en norsk organisation varifrån medlemmar i höstas försökte sabotera skyddsjakten på den så kallade Kynnavargen i Småland.
Mycket tyder på att påståenden som APU av olika skäl inte vill publicera på sin egen hemsida skickas till Rovviltets röst där uppgifterna sedan läggs ut.

Finns tecken på samarbete
Men nu tyder alltså mycket på att det även existerar ett samarbete mellan PTP och APU.
För en tid sedan hängdes ett par i Stockholmstrakten ut på PTP:s sida där framför allt kvinna kränktes och förtalades.
Till saken hör att kvinnan 2008 dömdes för ett brott och domen mot kvinnan som avkunnades vid Södertörns tingsrätt har PTP lagt ut på sin hemsida.
Genom att begära ut dataloggar från tingsrätten för tiden innan domen lades ut på sidan har det framkommit att Lena Laird, en av personerna som ingår i APU-gruppens inre kärna, i ett mail till tingsrätten den 6 juni frågande om det fanns någon dom mot den aktuella kvinnan.
Dagen efter dyker domen upp på PTP:s hemsida.

”Vill inte diskutera med dig”
Jakt & Jägare ringde därför upp Lena Laird för att fråga om kopplingarna mellan APU och PTP.
• Du är ju med i APU och jag undrar om organisationerna APU och PTP har något samarbete? 
– Ha, jag vill helst inte diskutera det med dig om det här jag kan bara säga att vi absolut inte har något samarbete, det är det enda jag kan säga, svarar Lena Laird.
• Men du begärde ju ut en dom på en person som sedan hängdes ut på PTP:s sida…?
– Ja, jag har ingenting att diskutera om det.
• Och den domen dök sedan upp på PTP:s hemsida dagen efter?
– Ja, jag vill absolut inte diskutera det här med den här tidningen.
• Du kan inte bekräfta eller dementera uppgifterna?
– Nej, jag vill inte diskutera någonting om det här.
• Det vill du inte?
– Nej.
• Får jag fråga varför du begärde ut domen?
– Jag vill inte diskutera det här med den här tidningen, avslutar Lena Laird.