Arbetsmiljön i Kolmården synas

I dag, måndag, åkte inspektörer från Arbetsmiljöverket till Kolmården för att få information kring dödsolyckan i varghägnet.

Gunnel Gyllensvaan Erichs på Arbetsmiljöverkets distrikt Linköping förklarar att verket inte har någon skyldighet att utreda arbetsplatsolyckor själva, men att de ofta skapar en god kontakt med arbetsplatser där det hänt allvarliga olyckor, särskilt med dödlig utgång.
 Vår personal på plats i Kolmården vill framför allt veta vilka rutiner man haft, vilken utbildning, hur riskbedömningen har gått till och vilka incidenter som inträffat tidigare. Kanske har något gått fel i rutinerna men det kan också komma som en blixt från en klar himmel, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs till Borås Tidning.
Hon utgår från att Kolmården har bedömt det som en säker arbetsuppgift att vara ensam i varghägndet. Verket kommer att följa upp arbetsgivarens utredning och ställa frågor på plats.