Bitte Ljungström på Vidilab AB konstaterar att årets första trikinvildsvin noterats. Förra året gjordes cirka 127 000 trikinanalyser på vildsvin vid landets tre stora ackrediterade laboratorer. Det gav endast sex trikinfynd.
Foto: Viktor Ljungström/Vidilab Bitte Ljungström på Vidilab AB konstaterar att årets första trikinvildsvin noterats. Förra året gjordes cirka 127 000 trikinanalyser på vildsvin vid landets tre stora ackrediterade laboratorer. Det gav endast sex trikinfynd.

Årets första fynd av trikinvildsvin

I förra veckan upptäcktes årets första vildsvin med trikiner hos Vidilab AB i Enköping. Provet som sänts in kom från en gylta i Johannishus i Blekinge län.
– Det var tre larver per gram kött och artbestämning pågår, meddelar Bitte Ljungström, vd och parasitolog på Vidilab AB.

Det är extremt ovanligt med trikiner hos svenska vildsvin. Men det är ändå viktigt att låta göra provtagningar av köttet från fällda vildsvin. Vid snabbare tillagning måste det vara minst 70 grader för att eventuella trikiner ska oskadliggöras. Dessutom är det lagkrav på att vildsvinskött som skänkts eller sålts av en jägare måste trikintestas.

127 000 analyser på vildsvin 2019
Under förra året gjordes sammanlagt cirka 127 000 analyser på vildsvin vid landets tre stora ackrediterade laboratorer. Det är närmare 20 000 fler än under 2018 och en fingervisning om hur många vildsvin som fällts.
Vidilab i Enköping är det tredje största trikinlaboratoriet i Sverige.
Den kraftigt växande vildsvinsstammen märks även i Enköpings-labbet, som 2019 gjorde 13 400 analyser, vilket är nästan 6 000 fler än året före.

Sex trikinfynd förra året
Av de cirka 127 000 analyserna som gjordes 2019 hos de tre stora ackrediterade labben var det endast sex trikinfynd, vilket motsvarar 0,0047 procent.
Det var ett fynd i Östergötland, tre i Stockholm och två i Västra Götaland.
Förutom Johannishus-gyltan hos Vidliab har det även hos JP Hästveda upptäckts ett vildsvin med trikiner. Det är en galt på 118 kilo, som fälldes på Vikbolandet i Östergötland och hade 25 larver per gram kött. Även där pågår ännu typning för att se vilken trikinart det är. Men det fyndet gäller för år 2019 eftersom trikinerna upptäcktes dagen före nyårsafton.

Vanligaste trikinarten
T. pseudospiralis är vanligast bland trikinarterna under åren 2017 till 2019, då det gjordes sammanlagt 22 trikinfynd. T. britovi hittades i tre fall under åren 2017 och 2018.
Förutom Vidilab i Enköping och JP Hästveda i norra Skåne är det Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala som utför trikintester av fällda vildsvin när det gäller landets tre stora ackrediterade laboratorier.