FOTO: MAREK VELECHOVSKY/SHUTTERSTOCK Visenter har inte setts frigående i Sverige på 1 000 år. Nu finns planer på att återintroducera arten i de mellansvenska skogar där den höll till en gång i tiden.

Vilda visenter i Sverige – SLU i svaromål

Planerna på att återinföra visenter i svenska skogar har väckt kritik och funderingar. Nu besvarar forskarna bakom projektet de vanligaste frågorna om planerna.

Jakt & Jägare har skrivit om de senaste planerna på att återinföra visenter på ett 1 100 hektar stort område norr om Västerås.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och stiftelsen Skogssällskapet som har beslutat att genomföra en förstudie för att testa förutsättningarna.

Farliga djur

Men det saknas inte kritiker till projektet, personer som bland annat menar att djurens farlighet gör dem olämpliga att sätta ut i svensk natur där människor med stöd av allemansrätten kan röra sig fritt.

En som har reagerat är David Bergendahl som har 20 års erfarenhet av frilevande visenter och bison i Kanada.

– Jag tror inte att de som jobbar med frågan på SLU har kunskaperna. Jag är allvarligt oroad över att människor kan komma till skada, förutsättningarna är inte desamma i Sverige som i Kanada eller Montana, sa han till Jakt & Jägare.

Nu har SLU samlat några vanliga frågor om projektet och låtit forskarna Petter Kjellander och Carl-Gustaf Thulin besvara dem.

Tolv individer

De konstaterar att 30 visenter vore en lämplig grundpopulation. Men det finns utmaningar – alla existerande visenter härrör nämligen från endast tolv individer.

Som svar på frågan om visenterna kan öka problemen med viltskador i skogen svarar forskarna:

”Visenterna kommer säkerligen att påverka sin omgivning, inklusive träd och skog, det är ju liksom ett av det viktigaste motiven, det vill säga det betade landskapets upprätthållande och biologiska mångfald. Om man med viltskador menar ekonomiska skador så beror det ju helt på hur de andra viltstammarna utvecklas.”

Fler olyckor

Avslutningsvis får de en fråga om risken för att viltolyckorna blir fler och svarar:

”Huruvida det blir fler viltolyckor beror ju på hur andra viltstammar utvecklas. Vi har en student som just nu studerar trafikrisker med visenter i relation till älg i sitt självständiga arbete.”

Här kan du läsa samtliga frågor och svar