Hittills har 13 loföryngringar kunnat fastställas i Västernorrland under vinterns inventering.
Foto: Shutterstock Hittills har 13 loföryngringar kunnat fastställas i Västernorrland under vinterns inventering.

Åtta lodjur får fällas i Västernorrland

Högst åtta lodjur får fällas i tre områden i Västernorrland under den kommande licensjakten i mars. Det har länsstyrelsen nu beslutat. Det är en minskning med förra årets licensjakt, då tio lodjur fick fällas.

Två lodjur får fällas i Ånge kommun, två i församlingarna Holm, Liden och Indal i Sundsvalls kommun och fyra i Sollefteå kommun.
Bland syftena med licensjakten är att bidra till att nå riksdagens målsättning om maximalt tio procents förluster inom rennäringen på grund av rovdjurspredation. Och att minska de negativa och öka de positiva socioekonomiska effekterna av rovdjursförekomst, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Förvaltningsmål 18 föryngringar
Ett mer specifikt syfte med licensjakten är att följa de beslut om målsättningar för lodjursstammen som viltförvaltningsdelegationen i Västernorrland har fattat. Förvaltningsmålet är 18 föryngringar och stammen tillåts variera mellan 16 och 24 föryngringar.
Hittills har 13 loföryngringar kunnat fastställas preliminärt. Inventeringen fortsätter dock till den sista februari. Inget tyder på att lodjursstammens storlek i länet har förändrats jämfört med förra året, då inventeringen visade på 19,5 föryngringar.