”Havremjölkdrickande ska inte få stoppa att vargar peppras med bly”, var budskapet i riksdagen i går. Nu laddas det för licensjakt på varg i Finland vintern 2021/2022. I år har det rapporterats 3 000 vargbesök vid bostäder.
”Havremjölkdrickande ska inte få stoppa att vargar peppras med bly”, var budskapet i riksdagen i går. Nu laddas det för licensjakt på varg i Finland vintern 2021/2022. I år har det rapporterats 3 000 vargbesök vid bostäder.

Laddar för finsk licensjakt på varg

”Vargar på gårdar ska peppras med bly”

Nu laddas det för licensjakt på varg i Finland. ”Havremjölkdrickande ska inte få stoppa att vargar peppras med bly”, var budskapet i riksdagen i går. När nivån för gynnsam bevarandestatus bestämts pekar allt mot att det kan bli licensjakt vintern 2021/2022.

I går var det remissdebatt i Finlands efter ett så kallat medborgarinitiativ att ha ”stamvårdande” vargjakt, det vill säga licensjakt, som komplement till den skyddsjakt som tillåts på enstaka problemvargar.
Över 60 000 namnunderskrifter i medborgarinitiativet gjorde att frågan hamnade i riksdagen.
En överväldigande majoritet i riksdagen tog ställning för att ha licensjakt på varg, rapporterar Hufvudstadsbladet.

”Ska peppras med bly”
De mest mustiga inläggen för att börja skjuta bort vargar kom från företrädare för partiet Sannfinländarna, Finlands motsvarighet till Sverigedemokraterna.
– Vargen hör till naturen, men om den kommer till gårdstunet så förvandlas den i mina ögon till ett pälsdjur som ska peppras med bly, deklarerade Mauri Peltokangas från Sannfinländarna.

”Havremjölkdrickare” ska inte bestämma
– Besluten i vargfrågan ska inte fattas av havremjölkdrickande urbana finländare i Helsingfors. Ingen ska behöva vara rädd för vargar på sin egen gård, förklarade partikamraten Ari Koponen.
Dessa inlägg var dock ett rött skynke för De gröna och Vänsterförbundet, vars ledamöter protesterade. De hävdade att Finland bara har cirka 250 vargar.

”Vargstammen riskerar kollaps”
– Vargstammen växer inte till sig om man tillåter storskalig jakt. Det föreligger en stor risk att vargstammen kollapsar som den gjorde senast då den stamvårdande jakten tilläts, invände Jenni Pitko från de Gröna.
– I min hemkommun i Kuhmo finns det cirka 60 vargar. Skolbarnen fotograferar dem på vägen till byskolan eller får syn på vargar invid skolgården. Så här kan vi inte ha det, sade Tuomas Kettunen från Centern.

Arbetet för licensjakt har startat
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, från Centern, stödde medborgarinitiativet och konstaterade att EU tillåter ”stamvårdande” jakt om ett EU-land kan visa att jakten inte hotar den gynnsamma bevarandestatusen.
Därmed har jord- och skogsbruksministeriet startat ett arbete att fastställa nivån för gynnsam bevarandestatus. 

Jaktstart till vintern 2021/2022
Ministeriet har gett Naturresursinstitutet i uppdrag att i forskningssamarbete på internationell nivå ta fram ett golv för vargstammens storlek.
”Om gränsvärdet överskrids kan jakten inledas vintern 2021/2022”, konstaterar Finlands Viltcentral.

Gränsen satt till 300 i Sverige
Naturvårdsverket har satt den nedre gränsen för vargstammen i Sverige till 300 vargar.
Tidigare är den finska mininivån 25 flockar, eller par, som förökar sig enligt Finlands vargförvaltningsplan. Enligt Naturresursinstitutet fanns det i mars i år troligen 30 vargflockar i Finland, varav sex flockar rör sig över Finlands östra riksgräns.
Det torde motsvara cirka 300 finska vargar, enligt den svenska modellen att multiplicera en vargföryngring med tio. Därpå tillkommer ytterligare en säsong med nya valpkullar i våras.

3 000 vargbesök vid bostäder
Förutom vargangrepp mot boskap har allt fler jakthundar tagits av varg. Under årets jaktsäsong har vargar dödat 29 jakthundar och skadat 23. I år har dessutom 3 000 vargobservationer på gårdsplaner registrerats i det så kallade Tassu-systemet.