För första gången kommer järvungar i en lya att avlivas för att freda renskötseln i Jämtland. Enligt länsstyrelsens beslut ska sedan honan jagas, både med helikopter och snöskoter om det behövs.
Foto: Shutterstock.com För första gången kommer järvungar i en lya att avlivas för att freda renskötseln i Jämtland. Enligt länsstyrelsens beslut ska sedan honan jagas, både med helikopter och snöskoter om det behövs.

Både järvungarna och honan avlivas

Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat om skyddsjakt på järvar inom Jovnevaerie sameby i Krokom. För första gången gäller beslutet om skyddsjakt både en järvhona och hennes ungar.

Det är samebyn som ansökt om skyddsjakten efter att ett stort antal renar dödats av järv. I området har länsstyrelsen konstaterat en ensam järvhanne och en järvhona med två ungar.
För några veckor sedan beslutades om skyddsjakt på järvhannen, i hopp om att skadan mot renarna skulle minska. Efter att järvhannen skjutits har ändå fler renar hittats dödade av järv.
Normalt har en hona med ungar ett förråd av kött som hon äter av. Det har inte den här honan, utan hon dödar nya renar.

”Det är inte normalt”
– Det är inte normalt, säger Emma Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtland till SVT.
– Det är första gången vi fattar ett skyddsjaktsbeslut som även inkluderar ungar. De tas bort för att undvika onödigt lidande, kommenterar Emma Andersson till SVT Jämtland.
I området vid Oldflån och Fisklösån, inom Oldflån-Ansättens naturreservat, har ett 30-tal renar hittats rivna sedan början av februari. Merparten av dem dödade av järv, enligt länsstyrelsen.

Honan kan jagas med helikopter
Länsstyrelsens personal ska tillsammans med samebyn först lokalisera och gräva ut lyan och avliva järvungarna. Först därefter får järvhonan jagas, om det behövs med hjälp av snöskoter eller helikopter.
Skyddsjakten får genomföras från 19 mars till och med den 2 april.