Foto: Shutterstock Skyddsjakt får inte användas i förebyggande syfte, slår förvaltningsrätten i Luleå fast.

Domstol stoppar skyddsjakt på järv

Förvaltningsrätten i Luleå upphäver länsstyrelsen i Jämtlands beslut om skyddsjakt på nio järvar på två samebyars vinterbetesmarker. Därmed är jakten, som har varit pausad sedan förra veckan, stoppad.

Det var Svenska Rovdjursföreningen som överklagade skyddsjaktsbesluten. Bland annat hänvisade föreningen till att järvarna som omfattas av besluten inte har orsakat någon akut skada.

Påminner om licensjakt

Förvaltningsrätten i Luleå håller med och tycker att länsstyrelsens beslut påminner mer om populationsbegränsande licensjakt än skyddsjakt på grund av risk för allvarlig skada – och påpekar att länsstyrelsen inte har rätt att besluta om licensjakt på järv.

Skyddsjaktsbesluten gällde järvar som befinner sig mitt i samebyarna Mittådalens och Tåssåsens vinterbetesmarker.

Älgjägare involverades

Älgjägare i jaktområdet involverades i jakten. De skulle hålla koll på kvarvarande tilldelning via telefonsvarare, precis som vid licensjakter på rovdjur.

Men så blev det alltså inte.