Jaktmotståndarna fick gehör av förvaltningsrätten som stoppade skyddsjakten på järv.
Foto: Shutterstock Jaktmotståndarna fick gehör av förvaltningsrätten som stoppade skyddsjakten på järv.

Stoppad skyddsjakt på järv i renland

Länsstyrelsen i Jämtland fick bakläxa av förvaltningsrätten. Den beviljade skyddsjakten på järv inom Mittådalens sameby stoppas på grund av att risken för renarna bedöms vara för liten.

Bland annat störningar och oro i renhjorden, fem järvdödade renar, angrepp på vajor och ett stort antal järvföryngringar anfördes som skäl då Mittådalens sameby i början av juli ansökte om förebyggande skyddsjakt på 17 järvar.
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade därefter om skyddsjakt efter fyra järvar inom Mittådalens åretruntmarker och tre inom samebyns vinterbetesmarker.

Två överklaganden
Men Svenska Rovdjursföreningen överklagade beslutet och hävdade bland annat att beslutet ”inte är motiverat som ett beslut om skyddsjakt utan förefaller vara ett beslut om licensjakt, vilket länsstyrelsen i Jämtlands län inte har rätt att besluta om”.
Också Jaktkritikerna överklagade med hänvisning till att man inte ansåg att kriterierna för skyddsjakt var uppfyllda.
Länsstyrelsen å sin sida stod fast vid sitt beslut och Mittådalens sameby anförde att den ”enda möjligheten att minska tätheten av järv inom betesmarkerna är skyddsjakt.”

Stoppar skyddsjakt
Förvaltningsrätten i Umeå går nu på de överklagandes linje och upphäver beslutet om skyddsjakt.
I domen sammanfattar rätten sin sammanvägning av argument så här:
”Länsstyrelsen har inte visat att förutsättningarna för skyddsjakt föreligger, varken beträffande kriteriet att förhindra allvarlig skada eller gynnsam bevarandestatus”.