Foto: Jörgen Naalisvaara Förlusterna till rovdjur hos Tåssåsens sameby ligger långt över den beslutade toleransnivån. (Arkivbild)

Skyddsjakten på järv pausas

Nu stoppas skyddsjakten på järv tillfälligt även i Tåssåsens sameby. Tidigare har skyddsjakt på fem järvar i Mittådalens sameby stoppats efter att en förening överklagat Länsstyrelsens beslut.

Skyddsjakten på fyra järvar inom Tåssåsens sameby påbörjades i onsdags. Men nu stoppas den tillfälligt av Förvaltningsrätten i Luleå efter att Svenska Rovdjursföreningen överklagat beslutet.

”Kringgår reglerna”

I en intervju med P4 Jämtland anklagar Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, Länsstyrelsen i Jämtland för att kringgå reglerna när skyddsjakt beviljas.

– Järven är kritiskt hotad i Sverige, vi ska ha minst 600 individer och vi ligger nu och balanserar kring den nivån sedan flera år tillbaka, så det finns inget utrymme för licensjakt och då ser vi att det här är ett sätt för länsstyrelsen att kringgå reglerna, säger Orrebrant.  

Stora förluster hos Tåssåsen

Bakgrunden till länsstyrelsens beslut om skyddsjakt är bland annat att Tåssåsens sameby har en stark population av järv inom sina renbetesområden, mellan 19 och 27 procent av de dokumenterade föryngringarna av järv i länet de senaste fyra åren. Samebyns förluster till rovdjur har legat på 30 respektive 27 procent för de senaste två tillgängliga säsongerna vilket är långt över den av riksdagen beslutade toleransnivån som är tio procent.