Foto: Shuttestock I sitt beslut om skyddsjakt skriver länsstyrelsen i Jämtland att ingen föryngring av järv har upptäckts i området under tidigare säsonger.

Skyddsjakt på två järvar

Två järvar väster om Gremmelgård och Olista i Jämtländska Häggenås får skyddsjagas. Det beslutar länsstyrelsen efter att fyra renar dödats inom det aktuella området.

Det är Östersunds-Posten som rapporterar om att medlemmar i Jovnevaerie sameby ansökt om skyddsjakt efter att man påträffat tre döda renar. Ytterligare en ren var så illa skadad att den måste avlivas,

150 renar

Före detta ska två av omkring 150 renar ha uppvisat ett flyktbeteende och tagit sig ut på E45 där de blivit påkörda.

Fältpersonal från länsstyrelsen har också dokumenterat flera jaktförsök från järv och konstaterar att det är järv som har dödat de aktuella renarna och skriver i sitt skyddjaktsbeslut:

”innebär, utöver stress av och minskad betesro för renarna, ett omfattande och krävande merarbete för renskötarna”

Skyddsjakten får genomföras mellan den 9 och 19 februari och bedrivas under hela dygnet.